ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010079549
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ορθη επαναληψη πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συνδρομών και συγκεκριμένα για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής στο opera europa, σύμφωνα με το άρθρο 118 «απ
ορθη επαναληψηπρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών συνδρομών και συγκεκριμένα για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής στο opera europa, σύμφωνα με το άρθρο 118 «απευθείας ανάθεση» του ν. 4412/2016.
  • 18-02-2022
  • 3.720,00
  • Νότιος Τομέας Αθηνών
22PROC010077044
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσίας, κωδικός έργου 60034
ετήσια συνδρομή jadbio 2 θέσεων "jadbio researcher annual plan with academic discount - billed annually" (αποκλειστικός πάροχος) , απαραίτητη για την ευκολότερη ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στα πλαίσια του wp4: enerman system analysis and prediction με τη βοήθεια των εργαλείων που προσφέρει.
  • 17-02-2022
  • 2.080,97
  • Χανιά
6ΞΜ07Λ7-Κ2Δ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους δήμους χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας αττικής για το β΄ εξάμηνο του 2021.
  • 17-02-2022
  • 0,00
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings