ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010578054
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΓΡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
επισκευη φορητου ακτινολογικου μηχανηματος siemens, polymobil plus, sn10037, του ακτινολογικου α/k,
ανταλλακτικα ιατρικων μηχ/των επισκευη φορητου ακτινολογικου μηχανηματος siemens, polymobil plus, sn10037, του ακτινολογικου α/κ
 • 18-05-2022
 • 5.743,68
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
ΩΔΚΓΩΚ0-ΤΥ9
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
περιληψη διακηρυξης δημοπρασιας ξυλειας 40α
 • 18-05-2022
 • 0,00
 • Ημαθία
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03000000-1 | Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
03400000-4 | Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα
03419000-0 | Ξυλεία
03419100-1 | Προϊόντα ξυλείας
22120000-7 | Δημοσιεύσεις
34100000-8 | Αυτοκίνητα οχήματα
45211360-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής
45233120-6 | Έργα οδοποιίας
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45262640-9 | Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος
70130000-1 | Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων
70220000-9 | Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση
70310000-7 | Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων
70322000-4 | Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης ελεύθερων οικοπέδων
79342410-4 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοπρασίας
90514000-3 | Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων
90522400-6 | Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους
92312251-5 | Υπηρεσίες υπευθύνων μουσικής ψυχαγωγίας
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
98351100-9 | Υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων
98363000-5 | Υπηρεσίες καταδύσεων
ΨΖ59469Η2Α-ΟΛΖ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ενημέρωση αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης
 • 18-05-2022
 • 0,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
18143000-3 | Προστατευτικά εξαρτήματα
30192110-5 | Μελάνια
30192700-8 | Γραφική ύλη
30197643-5 | Φωτοαντιγραφικό χαρτί
33696500-0 | Αντιδραστήρια εργαστηρίων
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
35123400-6 | Διακριτικά σήματα αναγνώρισης
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50421200-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας
64216200-5 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης
72212000-4 | Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών
72212224-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
72224000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
72330000-2 | Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79210000-9 | Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
79212200-5 | Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου
79341000-6 | Υπηρεσίες διαφήμισης
79341400-0 | Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
79342200-5 | Υπηρεσίες προώθησης
79713000-5 | Υπηρεσίες φύλαξης
79980000-7 | Υπηρεσίες συνδρομών
92111260-2 | Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών
98392000-7 | Υπηρεσίες μετεγκατάστασης
6ΣΒΞ46ΜΟΚ2-Χ3Χ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών για την διεξαγωγή των ενδοσχολικών-πανελλαδικών εξετάσεων, για το 4ο λύκειο ηρακλείου αττικής, ποσού 100,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση»
 • 18-05-2022
 • 0,00
 • Βόρειος Τομέας Αθηνών
Ω3ΓΟ4690Ω3-9Ε2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
επείγουσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των πυργών ψύξης του νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.100,00€ πλέον φπα. cpv: 34913000-3
 • 17-05-2022
 • 0,00
 • Έβρος
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
31140000-9 | Πύργοι ψύξης
31154000-0 | Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος
31440000-2 | Μπαταρίες
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
31731000-9 | Ηλεκτροτεχνικό υλικό
33100000-1 | Ιατρικές συσκευές
33112100-9 | Υπερηχοκαρδιογράφος
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141310-6 | Σύριγγες
33141620-2 | Ιατρικοί εξοπλισμοί
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
42511000-1 | Μονάδες εναλλαγής θερμότητας και μηχανήματα υγροποίησης αέρα ή άλλων αερίων
42511100-2 | Μονάδες εναλλαγής θερμότητας
42512000-8 | Κλιματιστικές εγκαταστάσεις
42512200-0 | Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42513290-4 | Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός
42531000-7 | Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού
44221211-7 | Πλαίσια πορτών
44221230-6 | Συρόμενες πόρτες
44221240-9 | Γκαραζόπορτες
44523000-2 | Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα
44523300-5 | Εξαρτήματα
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
48219800-4 | Πακέτα λογισμικού γεφύρωσης
50116500-6 | Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών
50530000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
71317210-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Εύρεση

settings