ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010570667
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ
προκήρυξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, προμήθειας βηματοδοτών (cpv 33182210-4)
προκήρυξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, προμήθειας βηματοδοτών (cpv 33182210-4), για τις ανάγκες του νοσοκομείου μας ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης 129.593,14 € περ/νου φ.π.α., για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης δύο (2) μηνών μονομερώς (με απόφαση του νοσοκομείου) και μέχρι δέκα (10) μήνες με συμφωνία και των δύο (2) μερών, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 259.186,28 € περ/νου φ.π.α, (π.π.π. 2021 που θα ενταχθεί και στο π.π.π. 2022), (k.a.e. 1311) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, αριθ. διακ. 01/2022, αριθ. συστήματος ε.σ.η.δη.σ.: 153890. προκήρυξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, προμήθειας βηματοδοτών (cpv 33182210-4), για τις ανάγκες του νοσοκομείου μας ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης 129.593,14 € περ/νου φ.π.α., για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης δύο (2) μηνών μονομερώς (με απόφαση του νοσοκομείου) και μέχρι δέκα (10) μήνες με συμφωνία και των δύο (2) μερών, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 259.186,28 € περ/νου φ.π.α, (π.π.π. 2021 που θα ενταχθεί και στο π.π.π. 2022), (k.a.e. 1311) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, αριθ. διακ. 01/2022, αριθ. συστήματος ε.σ.η.δη.σ.: 153890.
  • 18-05-2022
  • 129.593,14
  • Ανατολική Αττική

Εύρεση

settings