ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010579121
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα & αυτοαπασχολουμένων σε τομείς της ris3crete στο πλαίσιο του σχεδιου δρασης του επιμελητηριου ρεθυμνης
υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα & αυτοαπασχολουμένων σε τομείς της ris3crete στο πλαίσιο του σχεδιου δρασης του επιμεητηριου ρειθυμνης για την καταρτιση και πιστοποιηση γνωσεων και δεξιοτητων σε τομεις της ris3crete»
 • 18-05-2022
 • 454.080,00
 • Ρέθυμνο
22PROC010578557
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
περιληψη της αριθ. δ/ξης 1818/2022
υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα & αυτοαπασχολουμένων σε τομείς της ris3crete στο πλαίσιο του σχεδιου δρασης του επιμεητηριου ρειθυμνης για την καταρτιση και πιστοποιηση γνωσεων και δεξιοτητων σε τομεις της ris3crete»
 • 18-05-2022
 • 454.080,00
 • Ρέθυμνο
ΨΖ59469Η2Α-ΟΛΖ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ενημέρωση αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης
 • 18-05-2022
 • 0,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
18143000-3 | Προστατευτικά εξαρτήματα
30192110-5 | Μελάνια
30192700-8 | Γραφική ύλη
30197643-5 | Φωτοαντιγραφικό χαρτί
33696500-0 | Αντιδραστήρια εργαστηρίων
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
35123400-6 | Διακριτικά σήματα αναγνώρισης
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50421200-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας
64216200-5 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης
72212000-4 | Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών
72212224-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
72224000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
72330000-2 | Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79210000-9 | Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
79212200-5 | Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου
79341000-6 | Υπηρεσίες διαφήμισης
79341400-0 | Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
79342200-5 | Υπηρεσίες προώθησης
79713000-5 | Υπηρεσίες φύλαξης
79980000-7 | Υπηρεσίες συνδρομών
92111260-2 | Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών
98392000-7 | Υπηρεσίες μετεγκατάστασης
22PROC010561618
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
υπηρεσίες συντήρησης επισκευής και πιστοποίησης πίστας τροχοσανίδας (skate)
υπηρεσίες συντήρησης πίστας επίτροχου εξοπλισμού υπηρεσία επισκευής επιφάνειας πίστας επίτροχου εξοπλισμού μικρουλικά και εργασία στην περίπτωση επισκευής από βανδαλισμούς επιθεώρηση από ανεξάρτητο φορέα και έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με το εν 14974:2019
 • 17-05-2022
 • 23.188,00
 • Ανατολική Αττική
22PROC010560108
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης για τις παιδικές χαρές του δήμου καλαμαριάς
παροχή υπηρεσίας για έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης για παιδικές χαρές του δήμου καλαμαριάς , προϋπολογισμού δαπάνης 5.442,36 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου φ.π.α 24%).
 • 16-05-2022
 • 5.442,36
 • Θεσσαλονίκη
22PROC010558280
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΒΕ
«εφαρμογή, ανάπτυξη και προετοιμασία πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο iso 14001:2015 στo πλαίσιo του έργου με τίτλο “bsb-circlecon – knowing circular economy in blac
προσκληση απευθειας αναθεση δράσης 2.4 «εφαρμογή, ανάπτυξη και προετοιμασία πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο iso 14001:2015 στo πλαίσιo του έργου με τίτλο “bsb-circlecon – knowing circular economy in black sea basin”
 • 16-05-2022
 • 8.000,00
 • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings