ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009415375
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σχετικά με τη μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του δήμου (2021)
με την μελέτη αυτή προβλέπεται η μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του δήμου μας. συγκεκριμένα η αύξηση των απαιτήσεων για πληροφορία από τον πολίτη, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη με οικονομικό τρόπο, η απαιτούμενη αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και η αναγκαία αναμόρφωση του δημόσιου τομέα κάνει την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής περισσότερο αναγκαία από ποτέ. ταυτόχρονα η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας απαιτεί την ύπαρξη δομών που μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς αυτές τις ανάγκες.
 • 22-10-2021
 • 24.180,00
 • Ανατολική Αττική
21PROC009402273
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)
παραταση καταληκτικης ημερομηνιας παραλαβης προσφορων της υπ’ αριθμ. 101981/14-10-2021 επαναδιακηρυξης με αρ. 17/2021 με α/α συστηματος 140569 και αδαμ: 21proc009368550
παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (general data protection regulation) στο πανεπιστήμιο πατρών
 • 21-10-2021
 • 50.000,00
 • Αχαΐα
21PROC009401990
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)
διακηρυξη ηλεκτρονικου διαγωνισμου κατω των οριων αναδειξης αναδοχου για την παροχη υπηρεσιων gdprφκ 81488 ε.υ. moyρτζησ_ποσου 50.000€ με φπα
συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (general data protection regulation) στο πανεπιστήμιο πατρών
 • 21-10-2021
 • 50.000,00
 • Αχαΐα
21PROC009388318
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
πρόσκληση συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης διαδικτυακής πύλης δήμου παπάγου-χολαργού, εφαρμογών cityfyapp, & μίσθωση αφοσιωμένου εξυπηρετητή
με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης δημοτών, (dpapxol.gov.gr) των εφαρμογών citifyapp, του φεστιβάλ δήμου παπάγου - χολαργού. παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή (dedicated server).
 • 19-10-2021
 • 24.180,00
 • Βόρειος Τομέας Αθηνών
21PROC009380701
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρσιών ανάπτυξης πολιτιστικής πλατφόρμας και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των χρηστών της κωδικός έργου 80371
61-90 αποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με τιμολόγιο παροχήςυπηρεσιών που δεν εντάσσονται στο προσωπικό του έργουαποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με τπυ που δενεντάσσονται στο προσωπικό του έργου (υπηρεσίεςπληροφορικής) 24.800,00
 • 18-10-2021
 • 24.800,00
 • Κέρκυρα
21PROC009380194
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
πρόσκληση υποβολής...στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης σε(1) οικονομικό φορέα για την επιλογή αναδόχου για το έργο:«καταγραφή,απλούστευση και ομογενοποίηση των διαδικασιών για την εκλογή...ολομέλειας»
πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης σε έναν (1) οικονομικό φορέα για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «καταγραφή, απλούστευση και ομογενοποίηση των διαδικασιών για την εκλογή οργάνων διοίκησης δικηγόρων μέσω του οπς ολομέλειας», χρηματοδοτούμενο από το εθνικό πδε. (τμήμα υποέργου 2 του τδε: «επιχορήγηση της κτπ αε για την υποστήριξη του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης και την λειτουργία της ως βασικός βραχίονας υλοποίησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας» με ενάριθμο κωδικό 2019σαε06300008 στο πδε/ εθνικό σκέλος).
 • 18-10-2021
 • 37.200,00
 • Νότιος Τομέας Αθηνών
21PROC009375997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις, με cpv: 72000000-5
διάθεση των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε φορείς που δεν διαθέτουν κατάλληλα προσαρμοσμένα πληροφοριακά συστήματα, β) διαχείριση, εκκαθάριση και πληρωμή των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων γ) εκκαθάριση και πληρωμή τιμολογίων που αφορούν φορείς τηςκεντρικής κυβέρνησης μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημαδημοσιονομικής πολιτικής.
 • 18-10-2021
 • 27.900,00
 • Νότιος Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings