ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010578977
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την διεύθυνση σχεδιασμού και περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης περιφέρειας κρήτης, για την ενεργοποίηση, παρακολούθηση και εφαρμογή του ππα
«παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, προς την διεύθυνση σχεδιασμού και περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης περιφέρειας κρήτης, για την ενεργοποίηση, παρακολούθηση και εφαρμογή του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης κρήτης (παα) 2021-2025»
 • 18-05-2022
 • 74.400,00
 • Ηράκλειο
22PROC010574764
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
προσκληση υποβολης προσφορας για την αναθεση της παροχης γενικης υπηρεσιασ: «υπηρεσιες υποβοηθησης της δ.τ.ε. π.ε. χιου για την καταγραφη και αποτυπωση ρεματων της π.ε. χιου»
για την σύνταξη των χαρτών αποδεκτών υποβάθρων, απαιτείται να συγκεντρωθούν στοιχεία, όπως: α) χάρτες με γεωγραφικές συντεταγμένες κατά το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (εγσα ’87), β) τριγωνομετρικά σημεία της περιοχής και θέσεις για ίδρυση νέων, γ) χάρτες γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, δ) ορθοφωτοχάρτες ή δορυφορικές εικόνες, ε) χάρτες κτηματολογίου, στ) τοποθέτηση επί των χαρτών αυτών των περιοχών προστασίας και αρχαιολογίας, ζ) υφιστάμενες αποτυπώσεις οριοθετημένων ρεμάτων στο ισχύον κρατικό δίκτυο (εγσα ’87), η) λήψη μετρήσεων στο πεδίο με χρήση κατάλληλου τοπογραφικού εξοπλισμού, θ) σύνταξη ολοκληρωμένου μητρώου οριοθετημένου ρεμάτων ανά δημοτική ενότητα και ι) υποστήριξη – ενημέρωση της υπηρεσίας για την απόδοση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και για τη διαδικασία σύνταξης των χαρτών αποδεκτών υποβάθρων.
 • 18-05-2022
 • 22.555,26
 • Χίος
22PROC010573748
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
πρόσληψη ενός (1) ατόμου πε ή τε οικονομικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση των δράσεων του έργου «win - introducing the job profile of the workplace innovation manager»
πρόσληψη ενός (1) ατόμου πε ή τε οικονομικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση των δράσεων του έργου «win - introducing the job profile of the workplace innovation manager» του προγράμματος erasmus+.
 • 18-05-2022
 • 36.849,01
 • Λάρισα
22PROC010572395
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ / ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
προσκληση υποβολής προσφοράς για την «εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (σδαεκ) με ορίζοντα το 2030 & αποτίμηση του υφιστάμενου σχεδίου διαχείρισης αειφό» (αρ.μελ.715/2022)
στο πλαίσιο της ένταξης του δήμου στο νέο σύμφωνο των δημάρχων (αδς 217/2020 (αδα:6ωι9ωλβ-κγ6)) που αφορά στόχους και δράσεις για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, η εκπόνηση «σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα» αποτελεί τυπική προϋπόθεση, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται να εκπονηθεί και η αναφορά αποτίμησης του προηγούμενου σδαε (με ορίζοντα το 2020), καθώς και να υποβληθεί αυτό στο σύμφωνο των δημάρχων. ο χρόνος που έχει ο δήμος για την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών είναι 2 έτη από την ένταξη στο νέο σύμφωνο. η τεχνική έκθεση αφορά στην παροχή γενικών υπηρεσιών για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (σδαεκ) του δήμου κορδελιού ευόσμου στο πλαίσιο ένταξής του στο νέο σύμφωνο των δημάρχων και συμπεριλαμβάνει και την αποτίμηση & υποβολή του προηγούμενου σδαε. η χρηματοδότηση του σχεδίου θα γίνει με ίδιους πόρους του δήμου.
 • 18-05-2022
 • 24.800,00
 • Θεσσαλονίκη
22PROC010560277
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΔΑ
πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της π.ε.δ.α. σε θέματα οργάνωσης και εφαρμογής διαδικασιών διοικητικής λειτουργίας
πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της π.ε.δ.α. σε θέματα οργάνωσης και εφαρμογής διαδικασιών διοικητικής λειτουργίας
 • 16-05-2022
 • 9.920,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings