ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

Ρ0Α446Ψ8Ζ6-ΙΥ8
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
περιληψη διακηρυξης 722 προμηθεια εργαστηριακου εξοπλισμου για τις αναγκες του γ.π.α. (β΄ φαση)
  • 04-02-2022
  • 2.976.646,99
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
30213100-6 | Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
30213200-7 | Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας
30213300-8 | Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30231000-7 | Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών
30232100-5 | Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι
31120000-3 | Γεννήτριες
31154000-0 | Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος
32000000-3 | Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός
32530000-7 | Εξοπλισμός σχετιζόμενος με τις επικοινωνίες μέσω δορυφόρου
33152000-0 | Κλίβανος
35125100-7 | Αισθητήρες
35613000-4 | Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα
37481000-3 | Μηχανές διατήρησης πάγου
38000000-5 | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
38112100-4 | Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα)
38127000-1 | Μετεωρολογικοί σταθμοί
38310000-1 | Ζυγοί ακριβείας
38410000-2 | Όργανα μέτρησης
38416000-4 | Πεχάμετρα
38418000-8 | Θερμιδόμετρα
38431000-5 | Συσκευές ανίχνευσης
38432000-2 | Συσκευές αναλύσεων
38432200-4 | Χρωματογράφοι
38433000-9 | Φασματοφωτόμετρα
38434000-6 | Αναλυτές
38436100-1 | Μηχανικοί ανακινητήρες
38436500-5 | Μηχανικοί αναδευτήρες
38437100-8 | Σιφώνια (πιπέτες)
38510000-3 | Μικροσκόπια
38515100-9 | Μικροσκόπια φθορισμού
38516000-5 | Διοφθαλμικά σύνθετα φωτομικροσκόπια
38634000-8 | Οπτικά μικροσκόπια
38650000-6 | Φωτογραφικός εξοπλισμός
38653400-1 | Οθόνες προβολής
38950000-9 | Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
38951000-6 | Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου
39711110-3 | Ψυγεία-καταψύκτες
39711120-6 | Καταψύκτες
39711130-9 | Ψυγεία
42113161-0 | Αφυγραντήρες
42122500-5 | Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου
42221000-1 | Μέρη μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων
42513200-7 | Εξοπλισμός ψύξης
42513290-4 | Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός
42912300-5 | Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού
42912330-4 | Συσκευές καθαρισμού νερού
42921000-8 | Μηχανήματα καθαρισμού, πλήρωσης, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων
42921100-9 | Μηχανήματα καθαρισμού ή στεγνώματος φιαλών ή άλλων δοχείων
42921200-0 | Μηχανήματα πλήρωσης ή κλεισίματος φιαλών, κυτίων ή άλλων δοχείων
42931000-1 | Μηχανήματα φυγοκέντρισης
42931100-2 | Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα
44611000-6 | Δεξαμενές
48000000-8 | Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
48820000-2 | Εξυπηρετητές

Εύρεση

settings