ΨΨΖΣ469069-75Φ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
προμήθεια «σωληνα σιλικονης 8mm x 12mm» , cpv33140000-3, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 14.991,60 συμπεριλαμβανομένου φπα
 • 23-02-2023
 • 0,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
19640000-4 | Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο
24590000-6 | Σιλικόνες σε πρωτογενείς μορφές
24951120-2 | Λίπος σιλικόνης
30197641-1 | Θερμογραφικό χαρτί
33100000-1 | Ιατρικές συσκευές
33111730-7 | Υλικά αγγειοπλαστικής
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
33141110-4 | Επίδεσμοι
33141117-3 | Υδρόφιλο βαμβάκι
33141200-2 | Καθετήρες
33141420-0 | Χειρουργικά γάντια
33157400-9 | Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές
33160000-9 | Εγχειριτική τεχνική
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33162200-5 | Εργαλεία χειρουργείου
33169000-2 | Χειρουργικά όργανα
33170000-2 | Αναισθησία και ανάνηψη
33191000-5 | Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών
33192000-2 | Ιατρικές προμήθειες
33196000-0 | Ιατρικά βοηθήματα
33621000-9 | Φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα
33790000-4 | Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί
33926000-7 | Αναρροφητήρες κενού ή σωλήνες συλλογής υγρών για αυτοψίες
34000000-7 | Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς
34351100-3 | Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
38434540-3 | Βιοϊατρικός εξοπλισμός
43132300-0 | Τρυπάνια
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44115210-4 | Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
44163000-0 | Σωληνώσεις και εξαρτήματα
44165100-5 | Εύκαμπτοί σωλήνες
44423000-1 | Διάφορα είδη
44423200-3 | Σκάλες
44523300-5 | Εξαρτήματα
45000000-7 | Κατασκευαστικές εργασίες
45500000-2 | Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή
9ΤΘΨ4690ΩΜ-21Ω
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' / ΔΙΟΙΚΗΣΗ
σωληνας καλωδιο πιεσης για μονιτορ datex s/s
 • 22-02-2023
 • 0,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ψ65Γ46907Τ-Ε2Ν
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' / ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ \'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ\'
επειγον-αμεση αντικατασταση του πνευματικου εμβολου πεδησης (φρενου) του καδου
 • 21-02-2023
 • 0,00
 • Χανιά
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03110000-5 | Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη
03120000-8 | Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου
15511100-4 | Παστεριωμένο γάλα
24000000-4 | Χημικά προϊόντα
31000000-6 | Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141420-0 | Χειρουργικά γάντια
33141620-2 | Ιατρικοί εξοπλισμοί
33141700-7 | Ορθοπεδικά υλικά
33141750-2 | Τεχνητές αρθρώσεις
33192120-9 | Νοσοκομειακές κλίνες
33790000-4 | Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί
34351100-3 | Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
43132300-0 | Τρυπάνια
43328000-8 | Υδραυλικές εγκαταστάσεις
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44410000-7 | Είδη μπάνιου και κουζίνας
44800000-8 | Βαφές, βερνίκια και μαστίχες
45000000-7 | Κατασκευαστικές εργασίες
45500000-2 | Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50200000-7 | Επισκευή, συντήρηση και παρεπόμενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδρομικά και οδικά οχήματα και σκάφη
50511000-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
23PROC012162429
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
προμήθεια ελαστικών για το υπ.αρίθμ κηη-8837 δημοτικό όχημα «ανατρεπόμενο»
4 ελαστικά επίσωτρα
 • 20-02-2023
 • 756,40
 • Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος

Εύρεση

settings