ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΔΠΛΠ-1639
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
εργασίες γενικής συντήρησης επιπέδου 12.000 ωρών μονάδας νο4 wartsila w18v32 του ασπ σάμου
  • 16-06-2022
  • 221.660,42
  • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
31644000-2 | Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων
31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό
32342410-9 | Εξοπλισμός ήχου
33111200-3 | Ακτινολογικά εργαστήρια
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33184100-4 | Χειρουργικά μοσχεύματα
33190000-8 | Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα
34320000-6 | Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους
34350000-5 | Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
38423000-6 | Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης
42600000-2 | Εργαλειομηχανές
42664100-9 | Εξοπλισμός θερμοπλαστικής συγκόλλησης
44321000-6 | Καλώδια
45232120-9 | Αρδευτικά έργα
45233141-9 | Εργασίες συντήρησης οδών
45233260-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45300000-0 | Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50112000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
50710000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
71240000-2 | Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
71356000-8 | Τεχνικές υπηρεσίες
71620000-0 | Υπηρεσίες αναλύσεων
90910000-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού
Ω8ΜΥ46907Λ-3Β4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
κολλαρα-ραμματα-επιδεσμοι-ταινια αυτοκολλητη 7,5cm
  • 01-06-2022
  • 0,00
  • Ρέθυμνο

Εύρεση

settings