ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΩΜΡΨ469069-8ΔΑ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α π ο φ α ς η διοικητη του νοσοκομειου για την προμήθεια βαλβίδων στο δώμα του κτηρίου 300 γυναικών του νοσοκομείου, από τη μόνη προσφέρουσα, εταιρεία covax ε.π.ε. σύμφωνα με την 2621/02-02-2022 προσφορά της, αντί συνολικής δαπάνης € 4.593,96 πλέον φ.π.α. 24% (€ 1.102,55), ήτοι € 5.696,51 συμπεριλαμβανομένου φ.π.α.
  • 11-02-2022
  • 0,00
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03111500-7 | Σπόροι από σουσάμι
22462000-6 | Διαφημιστικό υλικό
31680000-6 | Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα
33111730-7 | Υλικά αγγειοπλαστικής
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
42131100-7 | Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας
44111520-2 | Θερμομονωτικά υλικά
44112000-8 | Διάφορες οικοδομικές κατασκευές
45215100-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας
45320000-6 | Εργασίες μόνωσης
45440000-3 | Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες
50300000-8 | Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό
50421000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού
50700000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
50710000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
71356000-8 | Τεχνικές υπηρεσίες
90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
22PROC010030776
ΦΑΡΙΣ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
προσκληση υποβολη προσφορας
δημιουργία 1.821 εμβληματικών συλλεκτικών συσκευασιών με εκλεκτό ελαιόλαδο στο πλαίσιο του εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την επανάσταση του 1821
  • 09-02-2022
  • 33.480,00
  • Λακωνία, Μεσσηνία

Εύρεση

settings