ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010266433
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
κατασκευη και εξοπλισμος εγκαταστασεων καταφυγιου αδεσποτων ζωων συντροφιας δημου πρεβεζας
το έργο αφορά στην κατασκευή του καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς ,καθώς επίσης και την κατασκευή του κτιρίου διοικητηρίου.
 • 24-03-2022
 • 438.000,00
 • Άρτα, Πρέβεζα
22PROC010258491
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
κατασκευη και εξοπλισμος εγκαταστασεων καταφυγιου αδεσποτων ζωων συντροφιας δημου πρεβεζας
το έργο αφορά στην κατασκευή του καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς ,καθώς επίσης και την κατασκευή του κτιρίου διοικητηρίου.
 • 23-03-2022
 • 438.000,00
 • Άρτα, Πρέβεζα
ΩΜΕΗΩΞΧ-ΘΞ7
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια αυτόματων απινιδωτών για τους αθλητικούς χώρους του δήμου πρέβεζας
 • 22-03-2022
 • 0,00
 • Άρτα, Πρέβεζα
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
18530000-3 | Δώρα και βραβεία
30125110-5 | Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
33100000-1 | Ιατρικές συσκευές
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33182100-0 | Απινιδωτής
33196000-0 | Ιατρικά βοηθήματα
35121700-5 | Συστήματα συναγερμού
44114100-3 | Έτοιμο σκυρόδεμα
45212290-5 | Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45330000-9 | Υδραυλικές εργασίες
45332200-5 | Υδραυλικά έργα
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50112100-4 | Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων
50232200-2 | Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών
50413200-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης
50510000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών δοχείων
50700000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
50750000-7 | Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50850000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79810000-5 | Υπηρεσίες εκτύπωσης
79952000-2 | Υπηρεσίες εκδηλώσεων
90921000-9 | Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης
98314000-7 | Υπηρεσίες χρωματισμού
ΩΑΣΠΩΞΧ-6ΕΕ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου πρέβεζας
 • 22-03-2022
 • 0,00
 • Άρτα, Πρέβεζα
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
18530000-3 | Δώρα και βραβεία
30125110-5 | Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
30192110-5 | Μελάνια
30213000-5 | Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30213100-6 | Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
30213300-8 | Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό
32342410-9 | Εξοπλισμός ήχου
32342412-3 | Ηχεία
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
34996100-6 | Φωτεινοί σηματοδότες
35121700-5 | Συστήματα συναγερμού
37400000-2 | Αθλητικά είδη και εξοπλισμός
37415000-0 | Αθλητικός εξοπλισμός
38412000-6 | Θερμόμετρα
39130000-2 | Έπιπλα γραφείων
39298700-4 | Έπαθλα
39298900-6 | Διάφορα είδη διακόσμησης
42520000-7 | Εξοπλισμός αερισμού
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44113620-7 | Άσφαλτος
44114100-3 | Έτοιμο σκυρόδεμα
45212290-5 | Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45330000-9 | Υδραυλικές εργασίες
45332200-5 | Υδραυλικά έργα
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50112100-4 | Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων
50232200-2 | Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών
50413200-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης
50510000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών δοχείων
50700000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
50750000-7 | Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50850000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79810000-5 | Υπηρεσίες εκτύπωσης
79952000-2 | Υπηρεσίες εκδηλώσεων
90921000-9 | Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης
92622000-7 | Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων
9Μ4ΠΩΞΧ-49Β
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019, στον καε 02.15.6261 με τίτλο ‘’συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του δήμου’’ για την παροχή υπηρεσίας χρωματισμού του κλειστού γυμναστηρίου πρέβεζας.
 • 20-03-2022
 • 0,00
 • Άρτα, Πρέβεζα
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
18530000-3 | Δώρα και βραβεία
30125110-5 | Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
30192110-5 | Μελάνια
30213000-5 | Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30213100-6 | Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
30213300-8 | Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
34996100-6 | Φωτεινοί σηματοδότες
35121700-5 | Συστήματα συναγερμού
38412000-6 | Θερμόμετρα
39130000-2 | Έπιπλα γραφείων
42520000-7 | Εξοπλισμός αερισμού
44112000-8 | Διάφορες οικοδομικές κατασκευές
44113620-7 | Άσφαλτος
44114100-3 | Έτοιμο σκυρόδεμα
45212290-5 | Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
45255400-3 | Εργασίες κατασκευών
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45330000-9 | Υδραυλικές εργασίες
45332200-5 | Υδραυλικά έργα
45440000-3 | Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες
45442110-1 | Εργασίες βαφής κτιρίων
45453000-7 | Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50112100-4 | Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων
50232200-2 | Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών
50413200-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης
50510000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών δοχείων
50700000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
50750000-7 | Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50850000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79810000-5 | Υπηρεσίες εκτύπωσης
79952000-2 | Υπηρεσίες εκδηλώσεων
90921000-9 | Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης
98314000-7 | Υπηρεσίες χρωματισμού

Εύρεση

settings