ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008964043
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
πρόσκληση για την υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας στο δήμο
υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου
 • 22-07-2021
 • 12.123,48
 • Νότιος Τομέας Αθηνών
21PROC008931775
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ
πρόσκληση για την «υποστήριξη συστήματος λογισμικού (κ.ε.π. υγειασ) 2021-2024».
υποστήριξη συστήματος λογισμικού ‘κεπ υγείας’ 2021 - 2024-το αντικείμενο της παρούσης αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης, βελτίωσης και αναβάθμισης του λογισμικού ‘κεπ υγείας’ τετραετούς διάρκειας για την ενίσχυση του θεσμού της δημόσιας υγείας και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στο δήμο μας.
 • 16-07-2021
 • 5.406,40
 • Νότιος Τομέας Αθηνών
21PROC008926712
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
πρόσκληση για την προμήθεια σε ξυλουργικά υλικά
ξυλουργικά υλικά ξυλουργικά υλικά ξυλουργικά υλικά
 • 15-07-2021
 • 8.999,99
 • Νότιος Τομέας Αθηνών
21PROC008919632
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ
πρόσκληση για την «παροχή ειδικών επιστημονικών υπηρεσιών χωρικής, περιγραφικής & χρονικής τεκμηρίωσης εκτάσεων του δήμου ελληνικού - αργυρούπολης».
παροχή ειδικών επιστημονικών υπηρεσιών χωρικής, περιγραφικής & χρονικής τεκμηρίωσης εκτάσεων του δήμου ελληνικού - αργυρούπολης
 • 14-07-2021
 • 24.800,00
 • Νότιος Τομέας Αθηνών
21PROC008918889
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ
πρόσκληση για την «προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια».
πρωτογενές αίτημα μελέτης δ2/2021/38 για την προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια.
 • 14-07-2021
 • 14.880,00
 • Νότιος Τομέας Αθηνών
21PROC008868674
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προσκληση ασφαλιστρα μεταφορικων μεσων για 3 μηνες
πρωτογενες αιτημα μελετης δ2/2021/33 ασφαλιστρα μεταφορικων μεσων για 3 μηνες
 • 06-07-2021
 • 10.002,50
 • Νότιος Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings