• ΑΦΜ 997588219
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC008258364
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
περιληψη διακηρυξης συνοπτικου διαγωνισμου μελετησ«μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του δήμου ν.φιλαδέλφειας- ν.χαλκηδόνας (φάση α’ - εκπ.μελ.)», α.μ.:123/2020
περιληψη διακηρυξης συνοπτικου διαγωνισμου μελετησ: «μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του δήμου ν.φιλαδέλφειας- ν.χαλκηδόνας (φάση α’ - εκπ.μελ.)», α.μ.:123/2020
  • 09-03-2021
  • 69.440,00
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC008252404
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
περιληψη - διακηρυξη του έργου ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων δήμου νέας φιλαδέλφειας – νέας χαλκηδόνας
το εν λόγω έργο αφορά στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες του δήμου νέας φιλαδέλφειας – νέας χαλκηδόνας, σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης του έργου. πιο συγκεκριμένα οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα σχολικά συγκροτήματα του 2ου δημοτικού , του 3ου δημοτικού, του 1ου γυμνασίου και 1ου λυκείου νέας φιλαδέλφειας.
  • 09-03-2021
  • 912.899,38
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings