ΨΞΔ6ΟΛΙΤ-5Α3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο “ παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αμφιθεάτρου νέων μουδανιών του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού του δήμου νέας προποντίδας”».
 • 30-08-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
6Γ07ΟΛΙΤ-ΣΒΨ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο “προμήθεια υπηρεσιών λογισμικού για τις ανάγκες του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού του δήμου νέας προποντίδας”. ».
 • 30-08-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
ΩΑΝΟΟΛΙΤ-ΩΦΤ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια έντυπων διαφημιστικών φυλλαδίων και εκτυπωμένων μουσαμάδων για εξέδρες του δήμου νέας προποντίδας και του οπα”».
 • 30-08-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
18512200-3 | Μετάλλια
19640000-4 | Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο
22100000-1 | Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα
22110000-4 | Τυπωμένα βιβλία
22150000-6 | Διαφημιστικά φυλλάδια
22462000-6 | Διαφημιστικό υλικό
22816000-3 | Μπλοκ
22820000-4 | Έντυπα
24455000-8 | Απολυμαντικά
31523200-0 | Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων
31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό
32552110-1 | Ασύρματα τηλέφωνα
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33157100-6 | Μάσκες ιατρικών αερίων
33600000-6 | Φαρμακευτικά προϊόντα
33680000-0 | Φαρμακευτικά είδη
33760000-5 | Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
37400000-2 | Αθλητικά είδη και εξοπλισμός
39224300-1 | Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα
39330000-4 | Εξοπλισμός απολύμανσης
39522110-1 | Μουσαμάδες
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44113330-7 | Υλικά επίχρισης
44810000-1 | Χρώματα επίχρισης
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50413200-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης
76300000-6 | Εργασίες γεώτρησης
79800000-2 | Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
92370000-5 | Υπηρεσίες τεχνικών ήχου
92622000-7 | Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων
6ΦΞΩΟΛΙΤ-5ΥΔ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του δημοτικού ωδείου και των φιλαρμονικών του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού του δήμου νέας προποντίδας”».
 • 30-08-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
Ω859ΟΛΙΤ-Χ4Π
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια βιβλίων για τον δημοτικό παιδικό σταθμό νέων μουδανιών του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού του δήμου νέας προποντίδας”.».
 • 30-08-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
9ΒΛΟΟΛΙΤ-Θ10
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προμήθεια υδραυλικών και ειδών υγιεινής για το αμφιθέατρο νέων μουδανιών του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού του δήμου νέας προποντίδας.
 • 26-08-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
6ΗΟ1ΟΛΙΤ-ΠΒΘ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προμήθεια καθισμάτων για το αμφιθέατρο νέων μουδανιών του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού του δήμου νέας προποντίδας
 • 26-08-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
ΨΝΠΚΟΛΙΤ-ΤΘΒ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για τον δημοτικό παιδικό σταθμό νέων μουδανιών του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού του δήμου νέας προποντίδας.
 • 26-08-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
9ΨΡΝΟΛΙΤ-78Ρ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο ''προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον οργανισμό πολιτισμού και αθλητισμού δήμου νέας προποντίδας, για δύο έτη.''».
 • 29-07-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική

Εύρεση

settings