ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008600273
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών στους ελαιώνες, με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας,στην π.ε.λασιθίου.
διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών στους ελαιώνες, με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου mcphail, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021 στην περιφερειακή ενότητα λασιθίου για τα τμήματα ιεράπετρας α’». διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών στους ελαιώνες, με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου mcphail, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021 στην περιφερειακή ενότητα λασιθίου για τα τμήματα σητείας γ’».
  • 13-05-2021
  • 30.047,13
  • Λασίθι

Εύρεση

settings