ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009012261
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου «σύμβουλος υποστήριξης της περιφέρειας κρήτης για το σχεδιασμό δράσεων επιχειρηματικότητας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, στο
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου «σύμβουλος υποστήριξης της περιφέρειας κρήτης για το σχεδιασμό δράσεων επιχειρηματικότητας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της π.π. 2021-2027».
  • 30-07-2021
  • 37.200,00
  • Ηράκλειο
21PROC008910124
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου: «σύμβουλος υποστήριξης της ε.υ. δ. ε.π. περιφέρειας κρήτης για τη διαχείριση και διοικητική ολοκλήρωση ενταγμένων πράξεων ε.τ.π.
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου: «σύμβουλος υποστήριξης της ε.υ. δ. ε.π. περιφέρειας κρήτης για τη διαχείριση και διοικητική ολοκλήρωση ενταγμένων πράξεων ε.τ.π.α. του ε.π. κρητη 2014-2020».
  • 13-07-2021
  • 12.400,00
  • Ηράκλειο
21PROC008909953
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου: «σύμβουλος υποστήριξης της μονάδας α΄ της ε.υ. δ. ε.π. περιφέρειας κρήτης, για την αξιολόγηση των προτάσεων διαχείρισης βιοαποβλή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου: «σύμβουλος υποστήριξης της μονάδας α΄ της ε.υ. δ. ε.π. περιφέρειας κρήτης, για την αξιολόγηση των προτάσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων, στο πλαίσιο προσκλήσεων του ε.π. κρητη 2014-2020».
  • 13-07-2021
  • 9.920,00
  • Ηράκλειο

Εύρεση

settings