ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC009983692
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμνήθεια αδειών χρήσης antivirus eset endpoint protection για την ανανέωση του λογισμικού προστασίας από ιούς των η/υ της περιφέρειας κρήτης
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών χρήσης antivirus eset endpoint protection για την ανανέωση του λογισμικού προστασίας από ιούς των η/υ της περιφέρειας κρήτης.
 • 01-02-2022
 • 21.000,00
 • Λασίθι
22PROC009898078
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση «δικτύου δομημένης καλωδίωσης και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (εργασία και υλικά) και ζεύξη στο κτίριο λ.δικαιοσύνης 63
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση «δικτύου δομημένης καλωδίωσης και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (υλικά) και ζεύξη στο κτίριο λ.δικαιοσύνης 63 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση «δικτύου δομημένης καλωδίωσης και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (εργασία) και ζεύξη στο κτίριο λ.δικαιοσύνης 63
 • 07-01-2022
 • 10.999,99
 • Λασίθι
22PROC009897675
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών της συνεργατικής πλατφόρμας «comidor», για την περιφέρεια κρήτης.
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης της συνεργατικής πλατφόρμας comidor και εκπαίδευση χρηστών για την περιφέρεια κρήτης για το έτος 2022.
 • 07-01-2022
 • 8.000,00
 • Λασίθι
21PROC009673555
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας iso.
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας iso για τις δραστηριότητες της διεύθυνσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της περιφέρειας κρήτης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα iso 9001, iso 45001 και iso 14001.
 • 06-12-2021
 • 14.999,99
 • Λασίθι
21PROC009192039
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού / λογισμικού πληροφορικής για την υποστήριξη της ανώτατης πατριαρχικής ακαδημίας κρήτης.
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού / λογισμικού πληροφορικής για τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν, για την υποστήριξη της ανώτατης πατριαρχικής ακαδημίας κρήτης και συναφών φορέων σε ανάγκες τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας λόγω του covid-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 9.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α.
 • 13-09-2021
 • 9.100,00
 • Λασίθι
21PROC009191726
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού / λογισμικού πληροφορικής για την υποστήριξη της ανώτατης πατριαρχικής ακαδημίας κρήτης.
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού / λογισμικού πληροφορικής για τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν, για την υποστήριξη της ανώτατης πατριαρχικής ακαδημίας κρήτης και συναφών φορέων σε ανάγκες τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας λόγω του covid-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 5.650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α.
 • 13-09-2021
 • 5.650,00
 • Λασίθι
21PROC009132660
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πενταθέσιου επιβατικού αυτοκινήτου, μέγιστου κυβισμού 1400cc για τις ανάγκες της διεύθυνσης ηλεκτρονικής διακυβέρνηση
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιακού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της διεύθυνσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της περιφέρειας κρήτης προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες μετακινήσεων των υπαλλήλων μεταξύ της πε και της έδρας της περιφέρειας και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
 • 31-08-2021
 • 18.000,00
 • Λασίθι

Εύρεση

settings