ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

20PROC007377082
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών στο κτίριο της περιφέρειας κρήτης στην οδό αβέρωφ 1
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια- εγκατάσταση- παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου για τη δ/νση διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια- εγκατάσταση- παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου για τη δ/νση διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • 25-09-2020
 • 5.800,00
 • Κρήτη
20PROC007376718
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών στο κτίριο της περιφέρειας κρήτης στην οδό αβέρωφ 1
πρόσκληση για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη δ/νση διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρόσκληση για την προμήθεια - εγκατάσταση- παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών
 • 25-09-2020
 • 5.810,57
 • Κρήτη
19PROC005328671
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων των υπηρεσιών της περιφέρειας κρήτης
έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων των υπηρεσιών της περιφέρειας κρήτης με έδρα το ηράκλειο και των υπηρεσιών της π.ε. ηρακλείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. επίσης, έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση των όρων της διακήρυξης.
 • 23-07-2019
 • ---
 • Ηράκλειο
19PROC005328580
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
προμηθεια ελαστικων για την καλυψη αναγκων των οχηματων των υπηρεσιων της περιφερειας κρητης με εδρα το ηρακλειο και των υπηρεσιων της περιφερειακης ενοτητας ηρακλειου
έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων των υπηρεσιών της περιφέρειας κρήτης με έδρα το ηράκλειο και των υπηρεσιών της π.ε. ηρακλείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. επίσης, έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση των όρων της διακήρυξης.
 • 23-07-2019
 • ---
 • Ηράκλειο

Εύρεση

settings