ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC009982657
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών πολιτισμικής διαμεσολάβησης-διερμηνείας μεταξύ μεταναστών τρίτων χωρών και προσωπικού 2 νοσοκομείων στο ηράκλειο κρήτης - υποστήριξη σημείων πληροφόρησης για θέματα υγείας στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου includ eu (amif).
  • 31-01-2022
  • 37.200,00
  • Ηράκλειο
21PROC009493338
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς
υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού για παράθεση γεύματος εισηγητών και συντελεστών ημερίδας 19/11/2021.
  • 08-11-2021
  • 650,00
  • Ηράκλειο
21PROC009493035
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για ζωντανή μετάδοση ημερίδας στις 19/11/2021
  • 08-11-2021
  • 1.860,00
  • Ηράκλειο

Εύρεση

settings