ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008754854
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την καταγραφή διαδικασιών με δημοσιονομικές συνέπειες,εντοπισμός δημοσιονομικών κινδύνων και εντοπισμός και εκτίμηση δικλίδων ελέγχου για την καθιέρωση συστήματος εσωτ
υπηρεσίες υποστήριξης για την καταγραφή διαδικασιών με δημοσιονομικές συνέπειες, εντοπισμός δημοσιονομικών κινδύνων και εντοπισμός και εκτίμηση δικλίδων ελέγχου για την καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου του δήμου θέρμης
  • 14-06-2021
  • 24.676,00
  • Θεσσαλονίκη
21PROC008706114
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
πρόσκληση για τη διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης προσωπικού για την καθιέρωση και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου της δ.ε.υ.α.δ.δ.
καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιώνκαθορισμός και αξιολόγηση των κινδύνων και των περιοχών κινδύνουαναθεώρηση των εφαρμοσμένων διαδικασιών για συμμόρφωση στους ισχύοντες νόμους, τα ελεγκτικά πρότυπα και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της οργάνωση των υπηρεσιών.δημιουργία δικλείδων ασφαλείας για την αντιμετώπιση των καταγεγραμμένων κινδύνων.εξασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών και δεδομένων που απεικονίζονται στους λογαριασμούς, τα βιβλία, τα έντυπα και τις καταστάσεις των υπηρεσιών της δ.ε.υ.α.δ.δ.εκπαίδευση του προσωπικού προκειμένου να αποκτήσει επαρκή γνώση για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σε θέματα όπως ορισμοί, μεθοδολογία ελέγχου, ελεγκτικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, μέθοδοι δειγματοληψίας, περιοχές κινδύνου, αναφορές και εκθέσεις ελέγχου κ.α.υποβοήθηση των υπηρεσιών της δ.ε.υ.α.δ.δ. στην αντιμετώπιση πιθανών λαθών ή παραλείψεων.γραπτές αναφορές-εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου, για όλες τις συναλλακτικές δραστηριότητες και λειτουργίες ανά τετράμηνη περίοδο
  • 02-06-2021
  • 13.640,00
  • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings