ΨΕ7ΚΟΛΙΤ-ΜΦΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου νέων μουδανιών του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού δήμου νέας προποντίδας”».
 • 21-12-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
6Η10ΟΛΙΤ-917
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια υλικών ύδρευσης για το ανοικτό θέατρο νέων μουδανιών του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού δήμου νέας προποντίδας”».
 • 21-12-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
ΨΗΒΣΟΛΙΤ-6Λ4
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια χριστουγγενιάτικων εκτυπωμένων ειδών για τις ανάγκες των τμημάτων του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού δήμου νέας προποντίδας
 • 09-12-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
9ΟΗΦΟΛΙΤ-3ΒΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια υδραυλικών και ειδών υγιεινής για τα δημοτικά ανοικτά γήπεδα στην δημοτική ενότητα της νέας καλλικράτειας και της δημοτικής ενότητας νέας τρίγλιας του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού δήμου νέας προποντίδας”.
 • 18-11-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
9ΩΗΦΟΛΙΤ-7Ε8
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το ανοικτό θέατρο νέων μουδανιών, για το κλειστό θέατρο νέων μουδανιών, την φιλαρμονική της δημοτικής ενότητας νέων μουδανιών και του δημοτικού ωδείου νέων μουδανιών του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού δήμου νέας προποντίδας”.
 • 18-11-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
ΨΝ3ΜΟΛΙΤ-Ι9Χ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια υδραυλικών και ειδών υγιεινής για τα δημοτικά ανοικτά γήπεδα στην δημοτική ενότητα των νέων μουδανιών του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού δήμου νέας προποντίδας”.
 • 18-11-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική
22PROC011609327
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
παροχή υπηρεσιών για ηχητική και φωτιστική κάλυψη μουσικών εκδηλώσεων των δημοτικών χορωδιών σε νέ
παροχή υπηρεσιών για ηχητική και φωτιστική κάλυψη μουσικών εκδηλώσεων των δημοτικών χορωδιών σε νέα μουδανιά, νέα καλλικράτεια και νέα τρίγλια.
 • 16-11-2022
 • 3.757,20
 • Χαλκιδική
6Ψ6ΖΟΛΙΤ-ΠΟΘ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο “προμήθεια χρωμάτων για το κτίριο πολλαπλών χρήσεων νέας καλλικράτειας του οργανισμού πολιτισμού και αθλητισμού δήμου νέας προποντίδας”.
 • 21-10-2022
 • 0,00
 • Χαλκιδική

Εύρεση

settings