ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009416891
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
προσκληση υποβολης προσφορας
εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης’2021
 • 22-10-2021
 • 7.440,00
 • Εύβοια
21PROC009413063
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
προσκληση για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας ειδικού ελέγχου των χρήσεων 2020-2021
η εταιρία τουρισμού δυτικής μακεδονίας προτίθεται να προβεί στην ανάθεσηπαροχής υπηρεσιών διενέργειας ειδικού ελέγχου των χρήσεων 2020-2021, από ορκωτό λογιστή.
 • 22-10-2021
 • 4.960,00
 • Καστοριά
21PROC009411133
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
προσκληση υποβολης προσφορας
εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης’2021
 • 22-10-2021
 • 7.440,00
 • Εύβοια
21PROC009411001
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
προσκληση υποβολης προσφορας
εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης’2021
 • 22-10-2021
 • 7.440,00
 • Εύβοια
21PROC009410952
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
προσκληση υποβολης προσφορας
εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης’2021
 • 22-10-2021
 • 7.440,00
 • Εύβοια
21PROC009410822
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
προσκληση υποβολης προσφορας
εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης’2021
 • 22-10-2021
 • 7.440,00
 • Εύβοια

Εύρεση

settings