ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009417137
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ
παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την υποστήριξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ενός ηλεκτρονικού δ/σμου γενικών υπηρεσιών ‘άνω των ορίων’, σύμφωνα με τον ν.4412/16
παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την υποστήριξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ενός ηλεκτρονικού δ/σμου γενικών υπηρεσιών ‘άνω των ορίων’, σύμφωνα με τον ν.4412/16 και ειδικότερα παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την κατάρτιση του σχετικού σχεδίου διακήρυξης, νομική υποστήριξη κατά το στάδιο δημοσίευσης της διακήρυξης, παροχή νομικών συμβουλών που μπορεί να ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και σύνταξης των πρακτικών σχετικά με τις πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας (άνοιγμα προσφορών, αξιολόγηση, σύνταξη πρακτικών), καθώς και ως προς τις οικείες εισηγήσεις προς το δ.σ. του οργανισμού βάσει των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης καθώς και η παροχή νομικών συμβουλών που μπορεί να ζητηθούν μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου κατά τη διαδικασία που μεσολαβεί μέχρι τη σύναψη της σύμβασης (στάδιο πρόσκλησης το προσωρινού αναδόχου για την προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης)
 • 22-10-2021
 • 12.400,00
 • Δυτική Αττική
21PROC009404849
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
προσκληση υποβολης προσφορας
νομικες υπηρεσιες για την εκπροσωπηση του επιμελητηριου στο διοικητικο εφετειο πειραια για την εκδικαση της αιτησης ακυρωσης εξοδα παραβολου
 • 21-10-2021
 • 1.000,00
 • Βοιωτία
21PROC009402519
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. / ΔΙΟΙΚΗΣΗ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο: «νομική αξιολόγηση τροποποίησης επενδυτικού έργου που εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις με το ν.3894/2010»
αφορά το εγκεκριμένο αίτημα με αδαμ: -πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο: «νομική αξιολόγηση τροποποίησης επενδυτικού έργου που εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις με το ν.3894/2010»
 • 21-10-2021
 • 6.200,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009399022
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος -απ' ευθείας ανάθεση για τη σύνταξη & υπογραφή δανειακής σύμβασης δ.θ. & τ.π.& δ, η οποία εντάσσεται στο ειδικό αναπτυξ. πρόγρ. "αντωνης τριτσησ".
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος -απ' ευθείας ανάθεση για τη σύνταξη & υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ δήμου θεσσαλονίκης και & τ.π.& δ, η οποία εντάσσεται στο ειδικό αναπτυξιακό. πρόγραμμα "αντωνης τριτσησ" για την εκτέλεση του έργου "μελέτη για την αντισεισμική ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος της οδού μαζαράκη 1".
 • 20-10-2021
 • 150,00
 • Θεσσαλονίκη
21PROC009393558
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
προσκληση αποστολης οικονομικης προσφορας
πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς για τη δικαστική εκπροσώπηση της περιφέρειας ηπείρου ενώπιον του συμβουλίου της επικρατείας, σχετικά με την από 11-02-2021 (αριθμ. καταθ.: 451/2021) αίτηση ακύρωσης και την από 08-10-2021 αίτηση αναστολής, του δήμου νικολάου σκουφά, για την ακύρωση των υπ’ αριθμ. 180189/14-12-2020 και 158327/10266/05-11-2020 πράξεων της περιφέρειας ηπείρου.
 • 20-10-2021
 • 7.068,00
 • Ιωάννινα
21PROC009393453
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
προσκληση αποστολης οικονομικης προσφορας
έγκριση δαπάνης για την δικαστική εκπροσώπηση της περιφέρειας ηπείρου ενώπιον του συμβουλίου της επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης (αριθμ. καταθ.: 2900/2018) του γίτσα χρήστου κ.λπ. (29).
 • 20-10-2021
 • 3.100,00
 • Ιωάννινα
21PROC009393355
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
προσκληση αποστολης οικονομικης προσφορας
πρόσκληση αποστολής οικονομικής προσφοράς για τη δικαστική εκπροσώπηση της περιφέρειας ηπείρου ενώπιον του συμβουλίου της επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης (αριθμ. καταθ.: 2900/2018) του γίτσα χρήστου κ.λπ. (29).
 • 20-10-2021
 • 3.100,00
 • Ιωάννινα

Εύρεση

settings