ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010269130
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
προσκληση υποβολης προσφορας για την ανάθεση - την εκτέλεση της σύμβασης με θέμα «υπηρεσιες καθαριοτητας της δομης ανωγειων για το χρονικο διαστημα 01.04.2022 εως 31.01.2023» .
προσκληση υποβολης προσφορασγια την ανάθεση - την εκτέλεση της σύμβασης με θέμα «υπηρεσιες καθαριοτητας της δομης ανωγειων για το χρονικο διαστημα 01.04.2022 εως 31.01.2023» .
 • 24-03-2022
 • 20.260,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010264016
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προσκληση υποβολης προσφορας κεπεα μεσολογγιου
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «ανταλλακτικά για επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 64.08 (υλικά άμεσης ανάλωσης) για κωδικό cpv 34913000-0 (διάφορα ανταλλακτικά) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 62.07 (επισκευές - συντηρήσεις) για κωδικό cpv 50300000-8 (επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς η/υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022.
 • 24-03-2022
 • 1.220,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010262657
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προσκληση υποβολης προσφορας για την ανάθεση «επισκευή – συντήρηση η/υ και εκτυπωτών του κεπεα λιθακιασ»
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «ανταλλακτικά για επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 64.08 (υλικά άμεσης ανάλωσης) για κωδικό cpv 34913000-0 (διάφορα ανταλλακτικά) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 62.07 (επισκευές - συντηρήσεις) για κωδικό cpv 50300000-8 (επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς η/υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022.
 • 23-03-2022
 • 199,99
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010262646
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προσκληση υποβολης προσφορας για την ανάθεση «επισκευή – συντήρηση η/υ και εκτυπωτών του κεπεα λιθακιασ»
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «ανταλλακτικά για επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 64.08 (υλικά άμεσης ανάλωσης) για κωδικό cpv 34913000-0 (διάφορα ανταλλακτικά) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 62.07 (επισκευές - συντηρήσεις) για κωδικό cpv 50300000-8 (επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς η/υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022.
 • 23-03-2022
 • 400,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010262637
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προσκληση υποβολης προσφορας κεπεα ποροιων
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «ανταλλακτικά για επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 64.08 (υλικά άμεσης ανάλωσης) για κωδικό cpv 34913000-0 (διάφορα ανταλλακτικά) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 62.07 (επισκευές - συντηρήσεις) για κωδικό cpv 50300000-8 (επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς η/υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022.
 • 23-03-2022
 • 904,28
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010262600
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προσκληση υποβολης προσφορας για την ανάθεση «επισκευή – συντήρηση η/υ και εκτυπωτών κεπεα μολαων»
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «ανταλλακτικά για επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 64.08 (υλικά άμεσης ανάλωσης) για κωδικό cpv 34913000-0 (διάφορα ανταλλακτικά) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 62.07 (επισκευές - συντηρήσεις) για κωδικό cpv 50300000-8 (επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς η/υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022.
 • 23-03-2022
 • 646,99
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010262599
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προσκληση υποβολης προσφορας για την ανάθεση «επισκευή/ συντήρηση η/υ και εκτυπωτών» κεπεα πεταλουδων
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «ανταλλακτικά για επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 64.08 (υλικά άμεσης ανάλωσης) για κωδικό cpv 34913000-0 (διάφορα ανταλλακτικά) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 62.07 (επισκευές - συντηρήσεις) για κωδικό cpv 50300000-8 (επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς η/υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022.
 • 23-03-2022
 • 546,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010262586
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προσκληση υποβολης προσφορας για την ανάθεση «επισκευή – συντήρηση η/υ και εκτυπωτών κεπεα μολαων»
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «ανταλλακτικά για επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 64.08 (υλικά άμεσης ανάλωσης) για κωδικό cpv 34913000-0 (διάφορα ανταλλακτικά) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 62.07 (επισκευές - συντηρήσεις) για κωδικό cpv 50300000-8 (επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς η/υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022.
 • 23-03-2022
 • 279,99
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010262582
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προσκληση υποβολης προσφορας για την ανάθεση «επισκευή/ συντήρηση η/υ και εκτυπωτών» κεπεα μουζακιου
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «ανταλλακτικά για επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 64.08 (υλικά άμεσης ανάλωσης) για κωδικό cpv 34913000-0 (διάφορα ανταλλακτικά) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 62.07 (επισκευές - συντηρήσεις) για κωδικό cpv 50300000-8 (επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς η/υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022.
 • 23-03-2022
 • 250,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010262566
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προσκληση υποβολης προσφορας για την ανάθεση «επισκευή/ συντήρηση η/υ και εκτυπωτών» κεπεα μουζακιου
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «ανταλλακτικά για επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 64.08 (υλικά άμεσης ανάλωσης) για κωδικό cpv 34913000-0 (διάφορα ανταλλακτικά) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φπα, για δαπάνη με περιγραφή «επισκευές – συντηρήσεις η/υ και εκτυπωτών» από το λογαριασμό με κωδικό 62.07 (επισκευές - συντηρήσεις) για κωδικό cpv 50300000-8 (επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς η/υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της πράξης “κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κπε) – περιβαλλοντική εκπαίδευση (β΄ κύκλος)” με κωδικό οπς 5050677, για το οικονομικό έτος 2022.
 • 23-03-2022
 • 402,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings