ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΨΗΖΔ4653Π4-ΟΡΞ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών φαρμακείου για την στο πλαίσιο του έργου "αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου θάσου-β' φάση"
  • 24-03-2022
  • 0,00
  • Θάσος, Καβάλα
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
22000000-0 | Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
30237450-8 | Πινακίδες γραφικών
35113400-3 | Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
42410000-3 | Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης
42411000-0 | Πολύσπαστα και ανυψωτικά βαρούλκα
42418000-9 | Μηχανήματα ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης
42641300-4 | Εργαλειομηχανές για την κατεργασία σκυροδέματος
43200000-5 | Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη
43413000-1 | Μηχανές ανάμειξης σκυροδέματος ή κονιαμάτων
44510000-8 | Εργαλεία
44514000-6 | Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων
45212314-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία
45231300-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
45233250-6 | Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις
71200000-0 | Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες
71351910-5 | Υπηρεσίες γεωλογίας
71351914-3 | Αρχαιολογικές υπηρεσίες
76340000-8 | Σωληνωτές γεωτρήσεις
92522100-7 | Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
22PROC010262524
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
περιληψη διακηρυξης αρ. 3/2022
kατασκευή μαρμάρινης φιάλης στο κέντρο του νότιου προαυλίου χώρου της μονής(ορθη επαναληψη)
  • 23-03-2022
  • 74.400,00
  • Λάρισα
22PROC010256384
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
περιληψη διακηρυξης αρ. 3/2022
«kατασκευή μαρμάρινης φιάλης στο κέντρο του νότιου προαυλίου χώρου της μονής»
  • 23-03-2022
  • 74.400,00
  • Λάρισα

Εύρεση

settings