ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΨΗΖΔ4653Π4-ΟΡΞ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών φαρμακείου για την στο πλαίσιο του έργου "αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου θάσου-β' φάση"
 • 24-03-2022
 • 0,00
 • Θάσος, Καβάλα
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
22000000-0 | Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
30237450-8 | Πινακίδες γραφικών
35113400-3 | Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
42410000-3 | Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης
42411000-0 | Πολύσπαστα και ανυψωτικά βαρούλκα
42418000-9 | Μηχανήματα ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης
42641300-4 | Εργαλειομηχανές για την κατεργασία σκυροδέματος
43200000-5 | Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη
43413000-1 | Μηχανές ανάμειξης σκυροδέματος ή κονιαμάτων
44510000-8 | Εργαλεία
44514000-6 | Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων
45212314-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία
45231300-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
45233250-6 | Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις
71200000-0 | Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες
71351910-5 | Υπηρεσίες γεωλογίας
71351914-3 | Αρχαιολογικές υπηρεσίες
76340000-8 | Σωληνωτές γεωτρήσεις
92522100-7 | Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
22PROC010267989
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας του μβπ
αδιάλειπτες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες για παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου τεχνικού ασφαλείας για τα έτη 2022-2023 αδιάλειπτες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τα έτη 2022-2023
 • 24-03-2022
 • 9.850,00
 • Θεσσαλονίκη
22PROC010266524
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
πρόσκληση για απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας λευκού τσιμέντου δανίας aalborg white cem i 52,5 r – sr 5 για το έργο «μυκηναϊκή ακρόπολη τίρυνθας – φάση δ΄» (cpv: 44111200 «τσιμέντο»)
πρόσκληση για απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας λευκού τσιμέντου δανίας aalborg white cem i 52,5 r – sr 5 για το έργο «μυκηναϊκή ακρόπολη τίρυνθας – φάση δ΄» (cpv: 44111200 «τσιμέντο»)΄
 • 24-03-2022
 • 5.600,00
 • Αργολίδα, Αρκαδία
22PROC010265830
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
προμήθεια υλικών καθαριότητας
προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του αμθ.
 • 24-03-2022
 • 8.000,00
 • Θεσσαλονίκη
22PROC010265775
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με απευθείας ανάθεση (σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 118 και 120 του ν. 4412/2016) για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού.
πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με απευθείας ανάθεση (σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 118 και 120 του ν. 4412/2016) για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού(cpv: 30200000-1 εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου απτοσ: καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από αμεα με προβλήματα όρασης: κωδ. τ6υβπ-00103 (aδα: ψθρλ46μτλρ-ξ92)
 • 24-03-2022
 • 14.999,99
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings