ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010510564
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
προσκληση υποβολης προσφορας προμήθεια υλικών κηπευτικής, λιπασμάτων & φυτοπαθολογικού υλικού έτους 2022.
αφορά την προμήθεια διαφόρων υλικών κηπευτικής και φυτωρίου - λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος συντήρησης πρασίνου του δήμου καβάλας . αφορά την προμήθεια διαφόρων υλικών κηπευτικής και φυτωρίου - λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος συντήρησης πρασίνου του δήμου καβάλας . αφορά την προμήθεια διαφόρων υλικών κηπευτικής και φυτωρίου - λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος συντήρησης πρασίνου του δήμου καβάλας . αφορά την προμήθεια διαφόρων υλικών κηπευτικής και φυτωρίου - λιπασμάτων και φυτοπαθολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος συντήρησης πρασίνου του δήμου καβάλας .
  • 09-05-2022
  • 34.997,96
  • Θάσος, Καβάλα

Εύρεση

settings