• ΑΦΜ 011111111
  • Πέλλα

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009409760
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την αμοιβή εργασιών για που ανήκουν στις αστυνομικές υπηρεσίες του ν. πέλλας
αμοιβή εργασιών για την επισκευή εκτάκτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκινήτου στόλου των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού πέλλας ως εξής: αυτοκίνητα citroen - peugeot (εκτός εγγύησης) 1400 ευρώ, αυτοκίνητα jeep (εκτός εγγύησης) 1500 ευρώ, αυτοκίνητα mazda (εκτός εγγύησης) 150 ευρώ, αυτοκίνητα mercedes (εκτός εγγύησης) 100 ευρώ, αυτοκίνητα opel (εκτός εγγύησης) 300 ευρώ, αυτοκίνητα skoda (εκτός εγγύησης) 1250 ευρώ, αυτοκίνητα nissan (εκτός εγγύησης) 1100 ευρώ, μοτοσικλέτες honda -suzuki (εκτός εγγύησης) 700 ευρώ.
  • 22-10-2021
  • 6.500,01
  • Πέλλα
21PROC009409678
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για που ανήκουν στις αστυνομικές υπηρεσίες του ν. πέλλας
δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή εκτάκτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού πέλλας, ως εξής: αυτοκίνητα citroen - peugeot (εκτός εγγύησης) 3000 ευρώ, αυτοκίνητα jeep (εκτός εγγύησης) 2600 ευρώ, αυτοκίνητα mazda (εκτός εγγύησης) 400 ευρώ, αυτοκίνητα mercedes (εκτός εγγύησης) 485 ευρώ, αυτοκίνητα opel (εκτός εγγύησης) 500 ευρώ, αυτοκίνητα skoda (εκτός εγγύησης) 2065 ευρώ, αυτοκίνητα nissan (εκτός εγγύησης) 1200 ευρώ, μοτοσικλέτες honda -suzuki (εκτός εγγύησης) 1750 ευρώ.
  • 22-10-2021
  • 12.000,00
  • Πέλλα

Εύρεση

settings