ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009389872
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (αεκκ) της δ.ε. ζερβοχωρίων
σύμφωνα με τον ν.4685/2020 - φεκ 92/α/7-5-2020, «εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4819/2021- φεκ 129/α/23-07-2021 και µε τους κανονισμούς του χ.υ.τ.α, τα ογκώδη μη επικίνδυνα απόβλητα όπως έπιπλα, στρώματα, ξύλα κ.λπ. προτού οδηγηθούν για απόρριψη στον χ.υ.τ.α πρέπει υποχρεωτικά να υποστούν διαλογή και κατόπιν να τεμαχιστούν σε σπαστήρα. επίσης, τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (αεκκ) πρέπει να υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, σύμφωνα µε τους όρους της υπ΄ αριθµ. 36259/1757/ε103 κυα (φεκ 1312/β΄/24-08-2010) µε θέµα «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (αεκκ)».ελλείψει τεχνογνωσίας, τεχνικών μέσων και προσωπικού από την πλευρά του δήμου πολυγύρου είναι απαραίτητο τις εργασίες αυτές, να τις αναλάβει οικονομικός φορέας (ανάδοχος).
  • 19-10-2021
  • 37.192,56
  • Χαλκιδική
21PROC009389830
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (αεκκ) της δ.ε. ανθεμούντας
σύμφωνα με τον ν.4685/2020 - φεκ 92/α/7-5-2020, «εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4819/2021- φεκ 129/α/23-07-2021 και µε τους κανονισμούς του χ.υ.τ.α, τα ογκώδη μη επικίνδυνα απόβλητα όπως έπιπλα, στρώματα, ξύλα κ.λπ. προτού οδηγηθούν για απόρριψη στον χ.υ.τ.α πρέπει υποχρεωτικά να υποστούν διαλογή και κατόπιν να τεμαχιστούν σε σπαστήρα. επίσης, τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (αεκκ) πρέπει να υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, σύμφωνα µε τους όρους της υπ΄ αριθµ. 36259/1757/ε103 κυα (φεκ 1312/β΄/24-08-2010) µε θέµα «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (αεκκ)».ελλείψει τεχνογνωσίας, τεχνικών μέσων και προσωπικού από την πλευρά του δήμου πολυγύρου είναι απαραίτητο τις εργασίες αυτές, να τις αναλάβει οικονομικός φορέας (ανάδοχος).
  • 19-10-2021
  • 37.192,56
  • Χαλκιδική
21PROC009377341
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
διαχειρισης υπολειμματος μπλε καδων κωδικος αποβλητου εκα 19 12 12
μεταφορά ανόργανων υλων και υπολειμμάτων ασα με κάδο 8m3κοστος ανα δρομολόγιο μεταφορά ανόργανων υλων και υπολειμμάτων ασα με κάδο 30m3 κοστος ανα δρομολόγιο ενοικιο καδου 8m3 ημερησιο κοστος ενοικιο καδου 30m3 ημερησιο κοστος τελος διαχειρησης για παραλαβή προσωρινή αποθηκευση επεξεργασια και διαθεση ανοργανων υλων και υπολειμματων συμφωνα με τις τεχνικες προδιαγραφες τις παρουσας
  • 18-10-2021
  • 24.744,45
  • Νότιος Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings