ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200083969
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
μισθωση ταξι για την μεταφορα προσωπικου που απασχολειται σε ωραριο βαρδιας από το αμυνταιο προς τις εγκαταστασεις του υης αγρα και αντιστροφα
 • 24-06-2022
 • 52.452,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
22459000-2 | Εισιτήρια
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33182220-7 | Καρδιακές βαλβίδες
34110000-1 | Επιβατικά αυτοκίνητα
34121000-1 | Λεωφορεία και πούλμαν
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39715240-1 | Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
45221000-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις
45232421-9 | Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων
45233120-6 | Έργα οδοποιίας
45330000-9 | Υδραυλικές εργασίες
48444100-3 | Σύστημα έκδοσης λογαριασμών
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50532300-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
60100000-9 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
60120000-5 | Υπηρεσίες ταξί
60130000-8 | Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60140000-1 | Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
60170000-0 | Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό
60171000-7 | Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό
60172000-4 | Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό
60182000-7 | Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό
60600000-4 | Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
65300000-6 | Διανομή ηλεκτρικού και συναφείς υπηρεσίες
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
75242000-4 | Υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας
76300000-6 | Εργασίες γεώτρησης
90513800-4 | Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος
90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία
90900000-6 | Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης
92111100-3 | Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών
92225100-7 | Κινηματογραφικές ταινίες κατά παραγγελία
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
1200083708
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων
φιλτρόσακκοι για τους παλιούς απαερωτές τέφρας μον. ι-iv για τον αης αγίου δημητρίου
 • 24-06-2022
 • 6.696,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
22110000-4 | Τυπωμένα βιβλία
24111500-0 | Ιατρικά αέρια
24111700-2 | Άζωτο
30125110-5 | Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
30192110-5 | Μελάνια
30192320-0 | Μελανοταινίες εκτυπωτών
30197643-5 | Φωτοαντιγραφικό χαρτί
31500000-1 | Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33760000-5 | Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
33761000-2 | Χαρτί υγείας
33771000-5 | Προϊόντα υγιεινής από χαρτί
34110000-1 | Επιβατικά αυτοκίνητα
34928200-0 | Περιφράξεις
35121700-5 | Συστήματα συναγερμού
37400000-2 | Αθλητικά είδη και εξοπλισμός
39100000-3 | Έπιπλα
39162110-9 | Διδακτικό υλικό
39522100-8 | Μουσαμάδες, τέντες και σκίαστρα
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
42419510-4 | Μέρη ανελκυστήρων
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42912340-7 | Συσκευές αφαλάτωσης
44311000-3 | Πολύκλωνα σύρματα
44313000-7 | Μεταλλικά πλέγματα
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
44330000-2 | Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες
44423340-6 | Εξαρτήματα συρματόσχοινων για τη διακίνηση εμπορευμάτων
44423800-9 | Μεταλλικές μήτρες
45000000-7 | Κατασκευαστικές εργασίες
45214200-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
45232453-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις
45233121-3 | Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς
45233141-9 | Εργασίες συντήρησης οδών
45233142-6 | Εργασίες επισκευής οδών
45233222-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης
45262300-4 | Εργασίες σκυροδέματος
45300000-0 | Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων
45312100-8 | Εργασίες εγκατάστασης συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς
45421140-7 | Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών εκτός από θύρες και παράθυρα
45520000-8 | Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50232100-1 | Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού
50700000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
60100000-9 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
60130000-8 | Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60140000-1 | Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
60170000-0 | Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό
60171000-7 | Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό
60172000-4 | Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό
71317210-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας
71320000-7 | Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού
71631000-0 | Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης
72514100-2 | Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
77320000-9 | Συντήρηση αθλητικών γηπέδων
79112000-2 | Υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης
79414000-9 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
79560000-7 | Υπηρεσίες αρχειοθέτησης
79620000-6 | Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
80500000-9 | Υπηρεσίες κατάρτισης
90512000-9 | Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων
90513000-6 | Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων
90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού
90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών
Ψ5Ο3ΟΕΕΥ-6ΔΖ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
επιστροφή εγγυητικής επιστολής προκαταβολής της «προμήθεια και εγκατάσταση η/μ εξοπλισμού επειγόντων επεμβάσεων επισκευής του αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων α5 του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού πόλης καβάλας».
 • 24-06-2022
 • 0,00
 • Θάσος, Καβάλα
2022.802/ΛΚΔΜ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέραςκαι βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της κοζάνης στα ορυχεία και μονάδες του λκδμ και αντίστροφα
 • 24-06-2022
 • 388.420,65
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
22459000-2 | Εισιτήρια
31700000-3 | Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33182220-7 | Καρδιακές βαλβίδες
34110000-1 | Επιβατικά αυτοκίνητα
34121000-1 | Λεωφορεία και πούλμαν
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39715240-1 | Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων
42122130-0 | Αντλίες νερού
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
45221000-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις
45232421-9 | Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων
45233120-6 | Έργα οδοποιίας
45330000-9 | Υδραυλικές εργασίες
48444100-3 | Σύστημα έκδοσης λογαριασμών
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50532300-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
60100000-9 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
60120000-5 | Υπηρεσίες ταξί
60130000-8 | Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60140000-1 | Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
60170000-0 | Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό
60171000-7 | Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό
60172000-4 | Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό
60182000-7 | Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό
60600000-4 | Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
65300000-6 | Διανομή ηλεκτρικού και συναφείς υπηρεσίες
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
75242000-4 | Υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας
76300000-6 | Εργασίες γεώτρησης
90481000-2 | Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
90513800-4 | Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος
90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία
90900000-6 | Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης
92111100-3 | Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών
92225100-7 | Κινηματογραφικές ταινίες κατά παραγγελία
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
2022.404/ΛΚΔΜ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
καθαρισμός διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του κλάδου ορυχείου κεντρικού πεδίου
 • 23-06-2022
 • 248.774,67
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
30192110-5 | Μελάνια
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33182220-7 | Καρδιακές βαλβίδες
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39715240-1 | Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων
43414100-9 | Μύλοι κονιοποίησης άνθρακα
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44114000-2 | Σκυρόδεμα
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
45221000-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις
45233120-6 | Έργα οδοποιίας
45261000-4 | Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50532300-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
60100000-9 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
65300000-6 | Διανομή ηλεκτρικού και συναφείς υπηρεσίες
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
76300000-6 | Εργασίες γεώτρησης
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79211000-6 | Λογιστικές υπηρεσίες
79340000-9 | Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
90470000-2 | Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων
90481000-2 | Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
90513800-4 | Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος
90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία
90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
92111100-3 | Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών
92225100-7 | Κινηματογραφικές ταινίες κατά παραγγελία
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
22PROC010788465
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
διοργανωση προγραμματων καλοκαιρινης ημερησιας απασχολησης παιδιων 2022 για τις αναγκες του ν.π.δ.δ. κ.π.α.π.α.π. δ. χιου
διοργάνωση προγραμμάτων καλοκαιρινής ημερήσιας απασχόλησης παιδιών 2022 (ασφάλιστρα) διοργάνωση προγραμμάτων καλοκαιρινής ημερήσιας απασχόλησης παιδιών 2022 (αερόμπαλα - κουλούρα) διοργάνωση προγραμμάτων καλοκαιρινής ημερήσιας απασχόλησης παιδιών 2022 (flyer μεγέθους α5) διοργάνωση προγραμμάτων καλοκαιρινής ημερήσιας απασχόλησης παιδιών 2022 (μετακινήσεις εντός χίου) διοργάνωση προγραμμάτων καλοκαιρινής ημερήσιας απασχόλησης παιδιών 2022 ( διάφορες μπάλες - χούλα χουπ ) διοργάνωση προγραμμάτων καλοκαιρινής ημερήσιας απασχόλησης παιδιών 2022 (γραφική ύλη)
 • 22-06-2022
 • 5.750,01
 • Χίος

Εύρεση

settings