ΨΩ4Ζ4690ΒΣ-ΣΜΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ / OIKONOMIKO
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας για την προμήθεια και εγκατάσταση νέας κατάσβεσης στο computer room για τις ανάγκες του γ. ν. κοζάνης «μαμάτσειο» (προϋπολογισμός 7.800,00€ συμπ.φπα)
  • 30-08-2022
  • 0,00
  • Γρεβενά, Κοζάνη
64ΨΡ4653Π4-ΠΞΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια υλικών (εξοπλισμός) αναβάθμισης συστημάτων ασφάλειας, πυρανίχνευσης και συστήματος cctv για τις ανάγκες του μουσείου ασιατικής τεχνης
  • 25-08-2022
  • 0,00
  • Κέρκυρα
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
30200000-1 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30213100-6 | Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
30231300-0 | Οθόνες απεικόνισης
31600000-2 | Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
31625100-4 | Συστήματα πυρανίχνευσης
32323500-8 | Σύστημα βιντεοπαρακολούθησης
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
35121000-8 | Εξοπλισμός ασφαλείας (π.χ. έναντι κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ.)
38412000-6 | Θερμόμετρα
38414000-0 | Υγρόμετρα
38652120-7 | Βιντεοπροβολείς
39150000-8 | Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός
39515100-6 | Κουρτίνες
42113161-0 | Αφυγραντήρες
44115900-8 | Διατάξεις ηλιοπροστασίας
45212313-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία
45310000-3 | Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45422100-2 | Ξυλουργικές εργασίες
50532000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού
50610000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας
60100000-9 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
71317210-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας
79800000-2 | Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
79811000-2 | Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης
79820000-8 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εκτύπωση
79996000-2 | Υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων

Εύρεση

settings