ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008614309
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
διακηρυξη νο 17/2021 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το γενικό νοσοκομείο κιλκίς»
προμήθεια & εγκατάσταση υπέρηχου μαλακών μορίων για το ορθοπεδικό χειρουργικό προμήθεια & εγκατάσταση χειρουργικού οφθαλμολογικού μικροσκοπίου προμήθεια & εγκατάσταση τραπεζών ανάνηψης νεογνών. προμήθεια & εγκατάσταση νεογνικής φωτοθεραπείας προμήθεια & εγκατάσταση φορητών ρινολαρυγκοσκοπίων ωρλ με ενσωματωμένη πηγή προμήθεια & εγκατάσταση αυτόματου αναλυτή ταυτοποίησης μικροβιολογικού προμήθεια & εγκατάσταση μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων περιφερικής οξυμετρίας, αρτηριακής πίεσης και καπνογραφίας προμήθεια & εγκατάσταση φυγοκέντρων μικροβιολογικού εργαστηρίου προμήθεια & εγκατάσταση μηχανημάτων αιμοκάθαρσης προμήθεια & εγκατάσταση απινιδωτή με μόνιτορ και βηματοδότη. προμήθεια & εγκατάσταση οφθαλμολογικών σχισμοειδών λυχνιών προμήθεια & εγκατάσταση τροχήλατης ηλεκτρικής χειρουργικής τράπεζας τύπου τεπ προμήθεια & εγκατάσταση βιντεολαρυγγοσκοπίου δύσκολων διασωληνώσεων προμήθεια & εγκατάσταση θερμοκοιτίδας φορητής διακομιδών προμήθεια & εγκατάσταση robots εγγραφής cd/dvd προμήθεια & εγκατάσταση καρδιολογικού υπέρηχου προμήθεια & εγκατάσταση φορητού αναπνευστήρα προμήθεια & εγκατάσταση οφθαλμολογικού αγγειοoct προμήθεια & εγκατάσταση πελματογράφου στατικού – δυναμικού προμήθεια & εγκατάσταση τυμπανογράφου με ακουομετρικό θάλαμο και εκτυπωτικό.
  • 17-05-2021
  • 768.999,97
  • Κιλκίς
21PROC008614195
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
προκηρυξη ted διαγωνισμου προμηθειας ιατροτεχνολογικου εξοπλισμου
προμήθεια & εγκατάσταση αυτόματου αναλυτή ταυτοποίησης μικροβιολογικού προμήθεια & εγκατάσταση απινιδωτή με μόνιτορ και βηματοδότη. προμήθεια & εγκατάσταση θερμοκοιτίδας φορητής διακομιδών προμήθεια & εγκατάσταση χειρουργικού οφθαλμολογικού μικροσκοπίου προμήθεια & εγκατάσταση τροχήλατης ηλεκτρικής χειρουργικής τράπεζας τύπου τεπ προμήθεια & εγκατάσταση τυμπανογράφου με ακουομετρικό θάλαμο και εκτυπωτικό. προμήθεια & εγκατάσταση μηχανημάτων αιμοκάθαρσης προμήθεια & εγκατάσταση καρδιολογικού υπέρηχου προμήθεια & εγκατάσταση νεογνικής φωτοθεραπείας προμήθεια & εγκατάσταση οφθαλμολογικών σχισμοειδών λυχνιών προμήθεια & εγκατάσταση robots εγγραφής cd/dvd προμήθεια & εγκατάσταση μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων περιφερικής οξυμετρίας, αρτηριακής πίεσης και καπνογραφίας προμήθεια & εγκατάσταση πελματογράφου στατικού – δυναμικού προμήθεια & εγκατάσταση οφθαλμολογικού αγγειοoct προμήθεια & εγκατάσταση φυγοκέντρων μικροβιολογικού εργαστηρίου προμήθεια & εγκατάσταση τραπεζών ανάνηψης νεογνών. προμήθεια & εγκατάσταση υπέρηχου μαλακών μορίων για το ορθοπεδικό χειρουργικό προμήθεια & εγκατάσταση φορητών ρινολαρυγκοσκοπίων ωρλ με ενσωματωμένη πηγή προμήθεια & εγκατάσταση φορητού αναπνευστήρα προμήθεια & εγκατάσταση βιντεολαρυγγοσκοπίου δύσκολων διασωληνώσεων
  • 17-05-2021
  • 768.999,97
  • Κιλκίς

Εύρεση

settings