ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010050471
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
συντηρηση και επισκευη μεταφορικων μεσων δημου παρου
συντήρηση και επισκευή των ελαστικών των οχημάτων, μετά των ανταλλακτικών τους συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών, όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων, φορτηγών, υδροφόρων, σαρώθρων, πλυντηρίου κάδων, μηχανημάτων έργου, επιβατικών, δίκυκλων κ.λ.π. μετά των ανταλλακτικών τους. συντήρηση και επισκευή φανοποιείας οχημάτων, μετά της βαφής και των ανταλλακτικών τους συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μερών των οχημάτων μετά των ανταλλακτικών τους
  • 14-02-2022
  • 496.000,01
  • Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
22PROC010047887
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
συντηρηση και επισκευη μεταφορικων μεσων δημου παρου
συντήρηση και επισκευή φανοποιείας οχημάτων, μετά της βαφής και των ανταλλακτικών τους συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών, όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων, φορτηγών, υδροφόρων, σαρώθρων, πλυντηρίου κάδων, μηχανημάτων έργου, επιβατικών, δίκυκλων κ.λ.π. μετά των ανταλλακτικών τους. συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μερών των οχημάτων μετά των ανταλλακτικών τους συντήρηση και επισκευή των ελαστικών των οχημάτων, μετά των ανταλλακτικών τους
  • 14-02-2022
  • 496.000,01
  • Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
22PROC010047830
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
συντηρηση και επισκευη μεταφορικων μεσων δημου παρου
συντήρηση και επισκευή των ελαστικών των οχημάτων, μετά των ανταλλακτικών τους συντήρηση και επισκευή φανοποιείας οχημάτων, μετά της βαφής και των ανταλλακτικών τους συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μερών των οχημάτων μετά των ανταλλακτικών τους συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών, όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων, φορτηγών, υδροφόρων, σαρώθρων, πλυντηρίου κάδων, μηχανημάτων έργου, επιβατικών, δίκυκλων κ.λ.π. μετά των ανταλλακτικών τους.
  • 14-02-2022
  • 496.000,01
  • Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος

Εύρεση

settings