ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008809781
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
διακηρυξη ανοικτου διεθνη ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την «προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων και ενός πλυντηρίου κάδων»
προμήθεια ενός πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας καθαρού νερού 2.000 λίτρων προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m³ προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m³ προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10m³
  • 24-06-2021
  • 1.403.640,00
  • Αργολίδα, Αρκαδία
21PROC008809499
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
προκήρυξη σύμβασης προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων και ενός πλυντηρίου κάδων
προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10m³ προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m³ προμήθεια ενός πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας καθαρού νερού 2.000 λίτρων προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m³
  • 24-06-2021
  • 1.403.640,00
  • Αργολίδα, Αρκαδία
21PROC008809061
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
περιληψη διακηρυξης «προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων και ενός πλυντηρίου κάδων»
προμήθεια ενός πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας καθαρού νερού 2.000 λίτρων προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m³ προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22m³ προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10m³
  • 24-06-2021
  • 1.403.640,00
  • Αργολίδα, Αρκαδία

Εύρεση

settings