ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009501732
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ / ΕΚΠΑ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
προμήθεια αναλωσίμων υλικών ακτινοθεραπείας προς κάλυψη των αναγκών του α΄ εργαστηρίου ακτινολογίας για δώδεκα (12) μήνες
προμήθεια των αναλωσίμων υλικών ακτινοθεραπείας προς κάλυψη των αναγκών του α΄ εργαστηρίου ακτινολογίας για δώδεκα (12) μήνες, τα οποία δεν κατακυρώθηκαν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1035/01-07-2021 πρόσκληση του νοσοκομείου προμήθεια των αναλωσίμων υλικών ακτινοθεραπείας προς κάλυψη των αναγκών του α΄ εργαστηρίου ακτινολογίας για δώδεκα (12) μήνες, τα οποία δεν κατακυρώθηκαν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1035/01-07-2021 πρόσκληση του νοσοκομείου προμήθεια των αναλωσίμων υλικών ακτινοθεραπείας προς κάλυψη των αναγκών του α΄ εργαστηρίου ακτινολογίας για δώδεκα (12) μήνες, τα οποία δεν κατακυρώθηκαν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1035/01-07-2021 πρόσκληση του νοσοκομείου
  • 09-11-2021
  • 9.300,00
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
20PROC007824521
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ' / ΔΙΟΙΚΗΤΗ
διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών ακτιν/κών εργαστηρίων – υλικών αγγειοπλαστικής (cpv: 33151400-7), προϋπολογισμού 1.385.614,40€ (μη συμπεριλαμβ
διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών ακτιν/κών εργαστηρίων – υλικών αγγειοπλαστικής (cpv: 33151400-7), προϋπολογισμού 1.385.614,40€ (μη συμπεριλαμβανομένου φπα) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής
  • 11-12-2020
  • 1.718.161,86
  • ΕΛΛΑΔΑ

Εύρεση

settings