ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

9ΡΓΛΩΛΟ-79Π
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
152/2022 αοε. διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν τέλη διαφήμισης, τέλη λαϊκής αγοράς, δημοτικά τέλη - δημοτικό φόρο - τέλος ακίνητης περιουσίας, πρόστιμα κοκ και μίσθωμα περιπτέρου.
 • 18-05-2022
 • 0,00
 • Ροδόπη
22PROC010576540
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
δημοσιοποίηση περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ναυαγοσωστικη καλυψη πολυσυχναστων παραλιων δημου τηνου για το ετος 2022
δημοσίευση σε δυο εφημερίδες για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με τίτλο ναυαγοσωστικη καλυψη πολυσυχναστων παραλιων δημου τηνου για το ετος 2022
 • 18-05-2022
 • 170,38
 • Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
22PROC010576478
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
δημοσιοποίηση περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ναυαγοσωστικη καλυψη πολυσυχναστων παραλιων δημου τηνου για το ετος 2022
δημοσίευση σε δυο εφημερίδες για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με τίτλο ναυαγοσωστικη καλυψη πολυσυχναστων παραλιων δημου τηνου για το ετος 2022
 • 18-05-2022
 • 1.703,76
 • Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
ΩΔΚΓΩΚ0-ΤΥ9
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
περιληψη διακηρυξης δημοπρασιας ξυλειας 40α
 • 18-05-2022
 • 0,00
 • Ημαθία
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03000000-1 | Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
03400000-4 | Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα
03419000-0 | Ξυλεία
03419100-1 | Προϊόντα ξυλείας
22120000-7 | Δημοσιεύσεις
34100000-8 | Αυτοκίνητα οχήματα
45211360-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής
45233120-6 | Έργα οδοποιίας
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45262640-9 | Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος
70130000-1 | Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων
70220000-9 | Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση
70310000-7 | Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων
70322000-4 | Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης ελεύθερων οικοπέδων
79342410-4 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοπρασίας
90514000-3 | Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων
90522400-6 | Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους
92312251-5 | Υπηρεσίες υπευθύνων μουσικής ψυχαγωγίας
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
98351100-9 | Υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων
98363000-5 | Υπηρεσίες καταδύσεων

Εύρεση

settings