ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010578143
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ
διακήρυξη 4/2022 ηλεκτρ. δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας για ένα (1) έτος
υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του κάτωθι εξοπλισμού ακτινογραφίας:1) αξονικός τομογράφος ge ct brightspeed (id no. h2068ct05) 2) ακτινολογικό μηχάνημα ge proteus xr/a (id no. h2068rad06)3) ακτινολογικό μηχάνημα ge precision rxi 32d remote midti (id no. h2068rad08) του κατασκευαστικού οίκου ge healthcare
  • 18-05-2022
  • 72.788,00
  • Ζάκυνθος

Εύρεση

settings