• ΑΦΜ 090063900
 • Πειραιάς, Νήσοι
23PROC012935253
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΡΑΠ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
προσκληση για αμοιβη τεχνικης υποστηριξης web radio & tv
για χρονικο διαστημα απο 1/1/24-31/1/24 αφορα στο χρονικο διαστημα απο 1/7/23 - 31/12/23
 • 22-06-2023
 • 8.409,52
 • Πειραιάς, Νήσοι
23PROC012934825
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΡΑΠ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
προσκληση για αμοιβη τεχνικης υποστηριξης web radio & tv
αφορα στο χρονικο διαστημα απο 1/1/24 - 31/1/24 αφορα στο χρονικο διαστημα απο 1/7/23 - 31/12/23
 • 22-06-2023
 • 8.409,52
 • Πειραιάς, Νήσοι
23PROC012934314
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΡΑΠ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
προσκληση για αμοιβη τεχνικης υποστηριξης web radio & tv
αφορα στο χρονικο διαστημα απο 1/7/23 - 31/12/23 αφορα στο χρονικο διαστημα απο 1/1/24 - 31/1/24
 • 22-06-2023
 • 8.199,52
 • Πειραιάς, Νήσοι
23PROC012933984
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΡΑΠ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
προσκληση για αμοιβη τεχνικης υποστηριξης web radio & tv
αφορα στο χρονικο διαστημα απο 1/7/23 - 31/12/23 αφορα στο χρονικο διαστημα απο 1/1/24 - 31/1/24
 • 22-06-2023
 • 8.199,52
 • Πειραιάς, Νήσοι
23PROC012933437
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΡΑΠ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
προσκληση για αμοιβη τεχνικης υποστηριξης web radio & tv
αφορα στο χρονικο διαστημα απο 1/7/23 - 31/12/23 για χρονικο διαστημα απο 1/1/24 - 31/1/24
 • 22-06-2023
 • 8.199,52
 • Πειραιάς, Νήσοι
22PROC011865376
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΡΑΠ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
προσκληση για αμοιβη τεχνικου rf
υπηρεσιες 5 τεχνικων ηχου για χρονικο διαστημα απο 1/1/23 - 30/6/23
 • 21-12-2022
 • 6.428,16
 • Πειραιάς, Νήσοι
22PROC011864855
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΡΑΠ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
προσκληση για αμοιβη τεχνικου rf
υπηρεσιες 5 τεχνικων ηχου για χρονικο διαστημα απο 1/1/23 - 30/6/23
 • 21-12-2022
 • 6.428,16
 • Πειραιάς, Νήσοι
22PROC011864572
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΡΑΠ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
προσκληση για αμοιβη τεχνικου rf
υπηρεσιες 5 τεχνικων ηχου για χρονικο διαστημα απο 1/1/23 - 30/6/23
 • 21-12-2022
 • 6.428,16
 • Πειραιάς, Νήσοι
22PROC011860294
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΡΑΠ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
προσκληση για αμοιβη τεχνικου rf
υπηρεσιες 5 τεχνικων ηχου για χρονικο διαστημα απο 1/1/23 - 30/6/23
 • 20-12-2022
 • 6.428,16
 • Πειραιάς, Νήσοι
22PROC011858711
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΡΑΠ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
προσκληση για αμοιβη τεχνικου rf
υπηρεσιες 5 τεχνικων ηχου για χρονικο διαστημα απο 1/1/23 - 30/6/23
 • 20-12-2022
 • 6.428,16
 • Πειραιάς, Νήσοι

Εύρεση

settings