• ΑΦΜ 999413697
  • Ιθάκη, Κεφαλληνία

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

20PROC006842535
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
προκηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για αναδειξη αναδοχου για μοριακο ελεγχο
προκηρυξη πρόχειρου-συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.188,80€ συμπ φπα24%, για τις ανάγκες του γ.ν.κεφαλληνίας,
  • 10-06-2020
  • 26.188,80
  • Ιθάκη, Κεφαλληνία
20PROC006583135
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
προκηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για μεταφορα δειγματων κορονοιου
προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την μεταφορά δειγμάτων βιολογικών υλικών από το νοσοκομείο κεφαλληνίας στο ινστιτούτο παστέρ ή αντίστοιχο πιστοποιημένο εργαστήριο στην πάτρα για τον έλεγχο του covid -19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπ φπα 24%, χρονικής διάρκειας έως εξαντλήσεως του ποσού και δυνατότητα παράτασης μέχρι το προαναφερόμενο ποσό για τις ίδιες υπηρεσίες
  • 15-04-2020
  • ---
  • Ιθάκη, Κεφαλληνία

Εύρεση

settings