ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010811483
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ
μετακίνηση φορτηγού οχήματος δήμου η.ν. κάσου από κάσο προς ρόδο και επιστροφή
αφορά την μετακίνηση του φορτηγού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας κηη 3713 από κάσο προς ρόδο και επιστροφή
 • 24-06-2022
 • 500,00
 • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
22PROC010797056
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ
υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανεύρεση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και συγγραφής των αντίστοιχων τεχνικών δελτίων τους
αντικείμενο της παρούσης περιγραφής είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, για την υποστήριξη του δήμου ηρωικής νήσου κάσου στην ανεύρεση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και η συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών δελτίων τους. ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επίβλεψη, παρακολούθηση, αξιολόγηση και συνολικό σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων. πιο αναλυτικά η παροχή υπηρεσιών θα περιλαμβάνει :1)την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) το οποίο περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα στοιχεία της πρόσκλησης.2)την εκπόνηση της τεχνικής έκθεσης.3)την υποστήριξη στην συμπλήρωση του τεχνικού δελτίου πράξης.4)την υποστήριξη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
 • 23-06-2022
 • 12.300,80
 • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
22PROC010785677
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ
προμήθεια πάνελ οροφής
η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια πάνελ οροφής μαζί με τα παρελκόμενά τους, τα οποία θα τοποθετηθούν και θα αντικαταστήσουν τα παλιά, όπου υπάρχουν φθορές, σε όλα τα δημοτικά κτίρια. τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια, αμεταχείριστα και θα πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές που παραθέτονται παρακάτω. επίσης, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εταιρείες πιστοποιημένες κατά iso και να διαθέτουν πιστοποίηση ce. σε όλες τις συσκευασίες θα αναγράφεται η εταιρεία κατασκευής, το υλικό του περιεχομένου τους και η πιστοποίηση ce.
 • 21-06-2022
 • 14.136,00
 • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
22PROC010755830
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ
προμήθεια αυτόματου αιματολογικού αναλυτή
η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια ενός (1) αυτόματου αιματολογικού αναλυτή, για την κάλυψη των αναγκών του ππι κάσου, στα πλαίσια των προληπτικών ελέγχων, για θέματα υγείας των πολιτών.
 • 16-06-2022
 • 6.800,00
 • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
22PROC010755738
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ
προμήθεια αυτόματου αιματολογικού αναλυτή
η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια ενός (1) αυτόματου αιματολογικού αναλυτή, για την κάλυψη των αναγκών του ππι κάσου, στα πλαίσια των προληπτικών ελέγχων, για θέματα υγείας των πολιτών.
 • 16-06-2022
 • 6.800,00
 • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
22PROC010755086
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ
προμήθεια εφημερίδας «τα εν οίκω εν δήμω ηρωικής νήσου κάσου»
ο δήμος επιθυμεί να προβεί στη παραγωγή και εκτύπωση εφημερίδας που θα αποβλέπει στην ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και στην ανάπτυξη της συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του δήμου και θα συμβάλλει στην λειτουργική δραστηριότητα του δήμου και στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του.
 • 16-06-2022
 • 4.719,12
 • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
22PROC010747515
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ
μετακίνηση φορτηγού οχήματος δήμου η.ν. κάσου από κάσο προς ρόδο και επιστροφή
αφορά την μετακίνηση του φορτηγού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας κηη 3713 από κάσο προς ρόδο και επιστροφή
 • 15-06-2022
 • 500,00
 • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
22PROC010724330
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ
παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών εναερίτη
με την έκθεση που εκπονείται προβλέπεται η παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών εναερίτη για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του δήμου η. ν. κάσου. συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες που αφορούν την αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ντουί, σε ιστούς φωτισμού σε όλους τους δρόμους και σε όλους τους οικισμούς του νησιού. λόγω έλλειψης ηλεκτρολόγου εναερίτη από τις υπηρεσίες του δήμου, θα χρησιμοποιηθεί εξωτερικό συνεργείο που με δικά του μέσα και κατάλληλο προσωπικό θα αναλάβει την συγκεκριμένη υπηρεσία. ο ανάδοχος υποχρεούται μόνο μετά από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου να εκτελέσει τις εργασίες της παρούσας μελέτης, καθώς και να τηρεί ημερολόγιο εργασιών. εφόσον δεν παρουσιαστεί ανάγκη για αντικαταστάσεις, ο ανάδοχος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το ποσό της σύμβασης, με βάση πάντοτε τον πίνακα προϋπολογισμού που αναγράφεται παρακάτω.
 • 09-06-2022
 • 4.984,80
 • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
22PROC010719839
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ
προμήθεια του περιοδικού «ο παλμός του κασιώτη»
η παρούσα περιγραφή αφορά στην προμήθεια του περιοδικού με τίτλο «ο παλμός του κασιώτη» που εκδίδεται με την αρωγή του συλλόγου εν ελλάδι κασίων, το οποίο για σειρά ετών προβάλει με λαογραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά άρθρα το νησί μας, και ενημερώνει όσο και συσπειρώνει τους όπου γης κασιώτες για τα νέα, το έργο και τα συμβαίνοντα τόσο όσων αφορά το δήμο και το νησί μας. το περιοδικό, θα εκδοθεί σε τρεις εκδόσεις (κάθε δύο μήνες) και με την αρωγή του συλλόγου εν ελλάδι κασίων θα διαμοιραστεί σε κατοίκους του νησιού αλλά και σε κασιώτες της διασποράς.
 • 09-06-2022
 • 1.939,80
 • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
22PROC010711945
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΥ
προμήθεια γρήγορου τεστ (rapid test) για την άμεση ανίχνευση του κορωνοϊού covid-19
ο δήμος ηρωικής νήσου κάσου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια rapid test για την άμεση ανίχνευση του κορωνοϊού covid-19, ώστε να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος μετάδοσής του και έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της υγείας, μέσω της πρόληψης και του ελέγχου.
 • 08-06-2022
 • 500,00
 • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος

Εύρεση

settings