ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009341856
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β'/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / Β’/ ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
«τοποθέτηση περίφραξης στο 9ο λύκειο λόγω επικινδυνότητας παρακείμενου κτίσματος και αντικατάσταση παραθύρων στο 6ο γυμνάσιο λόγω παλαιότητας»
«τοποθέτηση περίφραξης στο 9ο λύκειο λόγω επικινδυνότητας παρακείμενου κτίσματος και αντικατάσταση παραθύρων στο 6ο γυμνάσιο λόγω παλαιότητας». «τοποθέτηση περίφραξης στο 9ο λύκειο λόγω επικινδυνότητας παρακείμενου κτίσματος και αντικατάσταση παραθύρων στο 6ο γυμνάσιο λόγω παλαιότητας».
  • 11-10-2021
  • 36.456,00
  • Βόρειος Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings