ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

20PROC007245132
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας οχημάτων
ένα κλειστό φορτηγό τύπου van ανοικτό φορτηγό μικτού βάρους ≤ 3500kg τύπου pick up με καρότσα
  • 01-09-2020
  • 49.999,96
  • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings