ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008554658
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προμηθεια οχηματων
επιβατικό όχημα ημιφορτηγό τύπου pickup εκτεταμένης καμπίνας 4χ4 κλειστό φορτηγό τύπου van ημιφορτηγό τύπου pickup μονής καμπίνας
 • 04-05-2021
 • 204.984,40
 • Ανατολική Αττική
20PROC007779795
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
επανάληψη δημοπράτησης διακήρυξη προμήθειας οχημάτων
ημιφορτηγό τύπου pick up εκτεταμένης καμπίνας 4χ4 επιβατικά οχήματα ημιφορτηγό τύπου pick up μονής καμπίνας 4χ2 κλειστό φορτηγό τύπου van
 • 04-12-2020
 • 173.299,99
 • Ανατολική Αττική
20PROC006977638
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
προμηθεια οχηματων
ημιφορτηγό τύπου pick up εκτεταμένης καμπίνας 4χ4 κλειστό φορτηγό τύπου van επιβατικά οχήματα ημιφορτηγό τύπου pick up μονής καμπίνας 4χ2
 • 06-07-2020
 • 128.299,96
 • Ανατολική Αττική
20PROC006933039
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
προμηθεια οχηματων
κλειστό φορτηγό τύπου van ημιφορτηγό τύπου pick up μονής καμπίνας 4χ2 ημιφορτηγό τύπου pick up εκτεταμένης καμπίνας 4χ4 επιβατικα οχηματα
 • 26-06-2020
 • 173.299,99
 • Ανατολική Αττική

Εύρεση

settings