ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

19PROC005872064
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 459.420,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου φπα 24%)
όχημα μεταφοράς και περισυλλογής αδέσποτων ζώων τμήματος κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου επιβατηγό όχημα βενζινοκίνητο διεύθυνσης ανακύκλωσης και διαχείρισης αστικών απορριμμάτων διπλοκάμπινο όχημα 4x4 διεύθυνσης κατασκευών και συντηρήσεων pickup μονής καμπίνας 4x2 αυτοτελές τμήμα διαχείρισης κοιμητηρίων επιβατηγό όχημα βενζινοκίνητο διεύθυνσης δημοτικής αστυνομίας διπλοκάμπινο όχημα 4x4 αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας διπλοκάμπινο όχημα 4x4 διεύθυνσης βιώσιμης κινητικότητας και δικτύων
  • 19-11-2019
  • ---
  • Θεσσαλονίκη
19PROC005871371
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
προμήθεια οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 459.420,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου φπα 24%)
διπλοκάμπινο όχημα 4x4 διεύθυνσης βιώσιμης κινητικότητας και δικτύων διπλοκάμπινο όχημα 4x4 αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας επιβατηγό όχημα βενζινοκίνητο διεύθυνσης ανακύκλωσης και διαχείρισης αστικών απορριμμάτων διπλοκάμπινο όχημα 4x4 διεύθυνσης κατασκευών και συντηρήσεων όχημα μεταφοράς και περισυλλογής αδέσποτων ζώων τμήματος κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου επιβατηγό όχημα βενζινοκίνητο διεύθυνσης δημοτικής αστυνομίας pickup μονής καμπίνας 4x2 αυτοτελές τμήμα διαχείρισης κοιμητηρίων
  • 19-11-2019
  • ---
  • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings