ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

20PROC006665223
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
μελέτες του έργου : "ανάπλαση - αναβάθμιση του κέντρου του οικισμού χρυσοβίτσας δήμου θέρμου
οι εν λόγω μελέτες αφορούν την ανάπλαση – αναβάθμιση του κέντρου του οικισμού χρυσοβίτσας δήμου θέρμου. θα γίνουν παρεμβάσεις στο κτίριο του παλαιού δημοτικού σχολείου, τον περιβάλλοντα χώρο του και την πλατεία του οικισμού καθώς επίσης και διάνοιξη – διαμόρφωση μονοπατιού σύνδεσης αυτών.
  • 07-05-2020
  • ---
  • Αιτωλοακαρνανία
19PROC005752206
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
μελέτη του έργου «cross the gap-accessibility for social and cultural inclusion/παρεμβασεις προσβασιμοτητας σε διαφορα σημεια του δημου θερμου»
αφορά την εκπόνηση της μελέτης του έργου: «cross the gap-accessibility for social and cultural inclusion/παρεμβασεις προσβασιμοτητας σε διαφορα σημεια του δημου θερμου» εκτιμώμενης αξίας 35.483.87 € (πλέον φ.π.α. 24 %) , στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «cross the gap: accessibility for social and cultural inclusion” (διασχίζοντας το κενό: προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη), με κωδικό έργου μιs: 5003361», σαεπ 301/6: 2018επ30160038, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα interreg ελλάδα-ιταλία v/a 2014-2020.
  • 24-10-2019
  • ---
  • Αιτωλοακαρνανία
19PROC005752076
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
mελέτης του έργου: «cross the gap-accessibility for social and cultural inclusion/παρεμβασεις προσβασιμοτητας σε διαφορα σημεια του δημου θερμου»
αφορά την εκπόνηση της μελέτης του έργου: «cross the gap-accessibility for social and cultural inclusion/παρεμβασεις προσβασιμοτητας σε διαφορα σημεια του δημου θερμου» εκτιμώμενης αξίας 35.483.87 € (πλέον φ.π.α. 24 %) , στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «cross the gap: accessibility for social and cultural inclusion” (διασχίζοντας το κενό: προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη), με κωδικό έργου μιs: 5003361», σαεπ 301/6: 2018επ30160038, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα interreg ελλάδα-ιταλία v/a 2014-2020.
  • 24-10-2019
  • ---
  • Αιτωλοακαρνανία

Εύρεση

settings