• ΑΦΜ 997654817
  • Ξάνθη

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010784587
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ανάθεση της σύνταξης του τεύχους των «τεχνικών προδιαγραφών» για τις ανάγκες του διαγωνισμού «ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του κέντρου πολιτισμού δήμου ξάνθης για τα έτη 2022-2023»
σύνταξη του τεύχους των «τεχνικών προδιαγραφών» για τις ανάγκες του διαγωνισμού «ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του κέντρου πολιτισμού δήμου ξάνθης για τα έτη 2022-2023».
  • 21-06-2022
  • 7.400,00
  • Ξάνθη
22PROC010330390
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ηχητική και φωτιστική κάλυψη του φεστιβάλ «πόλις ονείρων μουσικών σχολείων 2022» του κέντρου πολιτισμού δήμου ξάνθης
ηχητική και φωτιστική κάλυψη του φεστιβάλ «πόλις ονείρων μουσικών σχολείων 2022» του κέντρου πολιτισμού δήμου ξάνθης.
  • 05-04-2022
  • 31.496,00
  • Ξάνθη

Εύρεση

settings