ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008666442
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
προκηρυξη ανοιχτης διαδικασιας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «μελετη βελτιωσης τμηματος εθνικης οδου απο μυρσινιδι εως θολοσ»
αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων, κατά μήκος της εθνικής οδού χίου - καρδαμύλων από μερσινίδι έως θόλο. στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες έρευνες και μελέτες (τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, στατικές και οδοποιίας), και θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. σε κάθε περίπτωση, οι ασταθείς περιοχές θα οριστικοποιηθούν μετά από την αυτοψία του αναδόχου σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία. για τις περιοχές αυτές, ο μελετητής υποχρεούται να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες και τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης.
 • 26-05-2021
 • 494.449,50
 • Χίος
21PROC008664803
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
διακυρηξη ανοιχτης διαδικασιας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «μελετη βελτιωσης τμηματος εθνικης οδου απο μυρσινιδι εως θολοσ»
αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων, κατά μήκος της εθνικής οδού χίου - καρδαμύλων από μερσινίδι έως θόλο. στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες έρευνες και μελέτες (τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, στατικές και οδοποιίας), και θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. σε κάθε περίπτωση, οι ασταθείς περιοχές θα οριστικοποιηθούν μετά από την αυτοψία του αναδόχου σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία. για τις περιοχές αυτές, ο μελετητής υποχρεούται να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες και τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης.
 • 26-05-2021
 • 494.449,50
 • Χίος
21PROC008664688
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
περιληψη διακυρηξης ανοιχτης διαδικασιας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «μελετη βελτιωσης τμηματος εθνικης οδου απο μυρσινιδι εως θολοσ»
αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων, κατά μήκος της εθνικής οδού χίου - καρδαμύλων από μερσινίδι έως θόλο. στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες έρευνες και μελέτες (τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, στατικές και οδοποιίας), και θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. σε κάθε περίπτωση, οι ασταθείς περιοχές θα οριστικοποιηθούν μετά από την αυτοψία του αναδόχου σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία. για τις περιοχές αυτές, ο μελετητής υποχρεούται να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες και τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης.
 • 26-05-2021
 • 494.449,50
 • Χίος
21PROC008106878
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
διακηρυξη για τη μελετη: μελετη βελτιωσης οδικου τμηματος παρακαμψης μιλιγκα
σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών παρακαμπτήριας οδού σύνδεσης της εθνικής οδού χίου -καρδαμύλων με την επαρχιακή οδό χίου -βολισσού.μελέτη κατηγορίας 10- μελέτες συγκοινωνιακών έργων σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών παρακαμπτήριας οδού σύνδεσης της εθνικής οδού χίου -καρδαμύλων με την επαρχιακή οδό χίου -βολισσού.μελέτη κατηγορίας 27- μελέτες περιβαλλοντικές σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών παρακαμπτήριας οδού σύνδεσης της εθνικής οδού χίου -καρδαμύλων με την επαρχιακή οδό χίου -βολισσού.μελέτη κατηγορίας 13- μελέτες υδραυλικών έργων σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών παρακαμπτήριας οδού σύνδεσης της εθνικής οδού χίου -καρδαμύλων με την επαρχιακή οδό χίου -βολισσού.μελέτη κατηγορίας 09- μελέτες η/μ έργων σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών παρακαμπτήριας οδού σύνδεσης της εθνικής οδού χίου -καρδαμύλων με την επαρχιακή οδό χίου -βολισσού.σύνταξη τευχών δημοπράτησης σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών παρακαμπτήριας οδού σύνδεσης της εθνικής οδού χίου -καρδαμύλων με την επαρχιακή οδό χίου -βολισσού.μελέτη κατηγορίας 21- μελέτες γεωτεχνικές σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών παρακαμπτήριας οδού σύνδεσης της εθνικής οδού χίου -καρδαμύλων με την επαρχιακή οδό χίου -βολισσού.σύνταξη σαυ-φαυ σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών παρακαμπτήριας οδού σύνδεσης της εθνικής οδού χίου -καρδαμύλων με την επαρχιακή οδό χίου -βολισσού.μελέτη κατηγορίας 16- μελέτες τοπογραφίας
 • 08-02-2021
 • 308.484,35
 • Χίος

Εύρεση

settings