Όροι Χρήσης

 • Γενικά

  Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου και ορίζουν τη σχέση επισκεπτών και χρηστών του www.contracts.gr , εφεξής δικτυακό τόπο, με το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε, μη χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο. Εφόσον χρησιμοποιείτε το δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού.

  Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως , διαβάζετε τους όρους χρήσης οποτεδήποτε επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο.

 • Όροι Χρήσης Επισκεπτών

  Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση σε καμία μορφή, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου.

  Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου του δικτυακού τόπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση.

 • Αποποίηση Ευθύνης

  Ο δικτυακός τόπος, δε φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των πληροφοριών που προβάλλονται σε αυτόν, εξαιτίας τυχερών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

  Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο δικτυακός τόπος, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου από ενέργειες στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

  Ο δικτυακός τόπος καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και τα δεδομένα που προσφέρονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δε φέρει όμως καμιά ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα, επικαιρότητα, ορθότητα τους. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση λανθασμένων δεδομένων τα οποία προέρχονται από αναληθείς πηγές ή από λανθασμένες μεταφράσεις, που απορρέουν από αυτές. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου παρέχονται « ως έχουν » χωρίς καμιά εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη ως προς την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητά τους για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού και χωρίς καμία εγγύηση ότι αυτά είναι εφάμιλλα των προσδοκιών των επισκεπτών.

  Ο δικτυακός τόπος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά της θα του παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτήν. Επίσης, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός του να διακόπτει τη λειτουργία του για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση.

  Δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές " servers " του, μέσω των οποίων οι πληροφορίες διατίθενται στον επισκέπτη, παρέχονται χωρίς " ιούς " ή άλλα επιζήμια συστατικά.

  Αξιώσεις για ζημίες των επισκεπτών εξαιτίας των δεδομένων ή καθυστερημένης παραλαβής ή λόγο συντηρήσεως ή διαχειριστικών εργασιών της δικτυακής υπηρεσίας αποκλείονται.

  Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων σε αυτόν και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση του.

  Το υλικό του δικτυακού τόπου παρέχεται για σκοπούς πληροφόρησης. και σε καμία περίπτωση δε συνιστά συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη και ο χρήστης του δικτυακού τόπου δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις βασιζόμενος στο περιεχόμενό του. Ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια υποστεί κάποιος χρήστης λόγω πληροφοριών που βρήκε στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δύναται να παρέχεται από τρίτους και η εγκυρότητά του δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί.

  Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που προβάλλονται σε αυτόν και σε καμία περίπτωση δε θα δεχτεί ευθύνη, για οποιαδήποτε οικονομική ζημία προκληθεί από την χρήση των παρεχόμενων από αυτόν πληροφοριών. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι είναι καθαρός από ιούς, ή ότι τα links που υπάρχουν σε αυτόν είναι καθαρά από ιούς.

  Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή και να είναι μη επίκαιρες ή μη σωστές κατά καιρούς. Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει επίκαιρες και ισχύουσες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

 • Υλικό Τρίτων

  Ο δικτυακός τόπος περιέχει υλικό που λαμβάνεται από τρίτους. Ο δικτυακός τόπος αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε μη σύννομη προβολή προκύψει από παράλειψη, λάθος, ανακρίβεια σε υλικό που παρέχεται από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης εμπλακεί σε εμπορική συναλλαγή με τρίτο αντισυμβαλλόμενο μέλος, τότε η εμπορική συναλλαγή αυτή θα διέπεται από τους όρους συναλλαγών του αντισυμβαλλόμενου μέλους και όχι του δικτυακού τόπου.

  Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων.

 • Copyright

  Το περιεχόμενο και το δικαίωμα χρήσης σημάτων, λογοτύπων και οποιουδήποτε περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste