αρχείο pdf

Διακήρυξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας και Εγκατάστασης Μηχανολογικού Εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με εκτιμώμενη αξία 22.535,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ'

  • Προϋπολογισμός : έως 22,5 χιλ. €
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste