Κλάδος Τεχνικά Γραφεία-Μηχανικοί τελευταίες 40 ημέρες

414 διακηρύξεις το τελευταίο μήνα

Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 9,7 εκατ. EUR
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

3η Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης Προσφορών της υπ’ αρ. 10952/18-11-2020 διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης», του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020»,με κωδικό ΟΠΣ:5045283.

Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste