Κλάδος Τεχνικά Γραφεία-Μηχανικοί τελευταίες 7 ημέρες

έως 207,3 χιλ. EUR
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού. Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης € 257.000,00 με ΦΠΑ (€ 207.258,06 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: € 49.741,94), και με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-Β Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020

Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste